Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon
Nazwisko: Miejłuk
Miejsce urodzenia: Kętrzyn
Data urodzenia: 04-12-1947
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Albina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany jako podejrzany o usiłowanie podpalenia w dniu 17.09.1983 sali konferencyjnej KM PZPR w Kętrzynie. W dniu 20.09.1983 funkcjonariusz SB RUSW w Kętrzynie przeprowadził z ww. rozmowę. W dniu 10.10.1983 dokonano przeszukania w pomieszczeniach mieszkalnych, gospodarczych oraz w zakładzie pracy Zenona Miejłuka, w trakcie którego zabezpieczono do badań szpulę sznurka do snopowiązałek i pojemniki z zawartością płynów łatwopalnych. W dniu 10.10.1983 ww. został zatrzymany. Następnie Prokurator Wojewódzki w Olsztynie postanowieniami z dnia 12.10.1983 przedstawił mu zarzuty i zastosował tymczasowe aresztowanie. Zenon Miejłuk nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Sprawę skierowano do prokuratury, gdzie w styczniu 1984 została umorzona. Natomiast funkcjonariusze SB podjęli działania zdyskredytowania ww. w środowisku poprzez stworzenie pozorów, że jest on agentem SB. Materiały dotyczące SOR "Lont" zarchiwizowano pod sygn.12546/II, następnie zniszczono w 1987. IPN Bi 0089/2381/1-2 (2660/2)- mkrf.
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo prowadzone z powodu próby podpalenia w dniu 17.09.1983 sali konferencyjnej w budynku KM PZPR w Kętrzynie. Śledztwo wszczęła Prokuratura Wojewódzka w Olsztynie (nr sprawy Ds 14/83) i powierzyła do prowadzenia Wydz. Śledczemu WUSW w Olsztynie. W toku realizacji sprawy wytypowano krąg osób jako ewentualnych sprawców zdarzenia, w tym również Zenona Miejłuka. W dniu 10.10.1983 i 11.10.1983 przeprowadzono u ww. przeszukania. W dniu 10.10.1983 został zatrzymany jako podejrzany o usiłowanie ww. podpalenia. Na mocy postanowienia WPG w Olsztynie z 12.10.1983 tymczasowo aresztowany i osadzony w AŚ Olsztynie. Na mocy postanowienia WPG w Olsztynie z 21.10.1983 objęto kontrolą wszelką korespondencję przychodzącą i wychodzącą wyżej wymienionego. Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Śledztwo umorzono 05.03.1984 z powodu braków dowodów winy. Areszt tymczasowy uchylono 06.01.1984. IPN Bi 086/69/1-3 (5579/III).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na członków nielegalnej organizacji pn. "Brygady Biało-Czerwone" (Brygady Biało-Czerwone Obwód "S") ["BBC"] działającej na terenie Kętrzyna, Korsz i Lidzbarka Warmińskiego. Organizacja zajmowała się redagowaniem, sporządzaniem, rozpowszechnianiem antypartyjnych, antypaństwowych i antysocjalistycznych ulotek i plakatów, kolportażem literatury bezdebitowej oraz organizowaniem akcji sabotażowych. Zenon Miejłuk - członek "BBC" - był osobą podejrzaną o podpalenie siedziby KM PZPR w Kętrzynie i z tego powodu tymczasowo aresztowany. Na jednym z cotygodniowych spotkań z prawnikami udzielającymi porad prawnych działaczom "Solidarności", odbywających się w Kościele Św. Józefa w Olsztynie, omawiano zorganizowanie dla niego pomocy finansowej i prawnej. Członkowie "BBC" byli wielokrotne zatrzymywani, przesłuchiwani, przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze oraz przeszukania, co doprowadziło do zaprzestania działalności przez organizację. IPN Bi 0089/2412/1-7 (2708/2)- mkrf.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie jako podejrzany o usiłowanie podpalenia budynku KM PZRR w Kętrzynie oraz kolportaż ulotek. W okresie działania NSZZ "Solidarność" był jednym z założycieli, następnie przewodniczącym Komisji Interwencyjnej NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych na terenie gminy Kętrzyn i okolic. Po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Podejrzany o redagowanie i kolportaż ulotek oraz o próbę podpalenia w dniu 17.09.1983 budynku KM PZPR w Kętrzynie. Zarzutów nie potwierdzono. Prowadzenie KE zakończono w związku z niestwierdzeniem "wrogiej działalności". Materiały o sygn. 12866/II zniszczono w 1989. Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0089/2612 (12866/2)- mkrf.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Lont" jako jeden z podejrzanych o podpalenie stacji redukcyjnej gazu ziemnego w Olsztynie w dniu 12.12.1986. Sprawę umorzono z powodu niewykrycia sprawców podpalenia. Materiały o sygn. 13408/II zniszczono w 1989. Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0089/2965/1-3 (13408/2)- mkrf.
Charakterystyka Charakterystyka nr 164 nielegalnej organizacji "BBC" działającej na terenie Kętrzyna, Korsz i Lidzbarka Warmińskiego. Organizacja powstała 15.12.1981 na bazie działaczy i członków Solidarności i była odpowiedzią na stan wojenny i zdelegalizowanie NSZZ „Solidarność”. Działalność "BBC" polegała na organizowaniu oporu wobec państwa i jego organów, nawoływania do przeciwstawiania się działalności państwowej poprzez sporządzanie i kolportaż nielegalnych ulotek oraz organizowanie sabotażu. Zenon Miejłuk – członek "BBC" ps. "Rolnik" i "Marynarz" został zatrzymany 12.10.1983 za usiłowanie podpalenia siedziby KM PZPR w Kętrzynie. W powyższej sprawie Prokurator Wojewódzki przedstawił mu zarzut. W czasie prowadzonego śledztwa nie przyznał się do winy i został zwolniony z aresztu tymczasowego. IPN Bi 065/192 (971/IV).
Materiały administracyjne Korespondencja nadsyłana w 1987 z kilku WUSW do Biura "C" MSW w ramach tworzonego "Informatora o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce". Informacje dotyczące Zenona Miejłuka zostały przesłane z Wydz. "C" WUSW w Olsztynie i dotyczą jego działalności w organizacji "BBC". IPN Bi 0326/558, t. 3 (11/IX/70 t. 1).
Zastrzeżenie Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata w okresie od 10.10.1983 do 10.10.1988 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Olsztynie w związku z tym, że Zenon Miejłuk jest podejrzany o to, że w dniu 17.09.1983 usiłował podpalić salę konferencyjną KM PZPR w Kętrzynie. Dokument o zastrzeżeniu znajduje się w materiałach archiwalnych o sygn. IPN Bi 086/69/1. Wpis na podstawie IPN Bi 086/69/1 oraz zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.