Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marianna Ewa
Nazwisko: Samlik
Nazwisko rodowe: Błaszczak
Miejsce urodzenia: Płock
Data urodzenia: 07-08-1958
Imię ojca: Jan
Imię matki: Balbina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa 29.04.1982 Prokuratora Rejonowa w Toruniu (1 Ds. 715/82) przedstawiła ww. zarzuty i zastosowała tymczasowe aresztowanie od 28.04.1982 do 8.05.1982 w związku z tym, „że 27.04.1982 w Toruniu udzieliła pomocy nieustalonym imiennie osobom w organizowaniu akcji protestacyjnych przez kolportowanie na terenie osiedla im. Hanki Sawickiej kilkuset sygnowanych przez NSZZ »Solidarność« ulotek wzywających do bojkotowania manifestacji pierwszomajowej i uczestniczenia w tym dniu oraz w dniu 3-go maja w akcjach protestacyjnych mających stanowić wyraz oporu wobec władzy państwowej, rezultatem czego było wywołanie w tych dniach na terenie miasta niepokoju i zakłóceń porządku publicznego". Sąd Wojewódzki w Toruniu 06.05.1982 postanowił zmienić zaskarżone postanowienie Prokuratury Rejonowej w Toruniu z 29.04.1982 i wypuścił ww. na wolność z tego powodu, że czyn „nie stanowił przestępstwa z art. 46 pkt. 2 dekretu z 12.12.1981, a jedynie wykroczenie określone w art. 50”. IPN By 082/51 (104/III)
Akta internowania Akta dot. osób internowanych z terenu woj. toruńskiego w latach 1981-1982. Ww. internowana na podstawie decyzji nr 242/82/OE z dnia 08.05.1982 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z powodu "nie przestrzegania obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego". 12.05.1982 osadzona w OO. w Darłówku, gdzie przebywała do 11.06.1982. Internowanie uchylono decyzją nr 168/82. IPN By 082/1 t. 1 (54/III)
Akta internowanego Internowana na podstawie decyzji nr 242/82/OE wydanej 08.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ "nie przestrzegała obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego". Zwolniona 11.06.1982 na mocy decyzji nr 168/82 o uchyleniu internowania. IPN Sz 264/187
Akta penitencjarne Ww. (w aktach występuje jako Błaszczak Marianna) tymczasowo aresztowana 28.04.1982. Skazana wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z 12.06.1982 na karę 3,5 roku więzienia i pozbawienia praw publicznych na 2 lata za to, że „27.04.1982 w Toruniu (…) udzieliła pomocy nieustalonym imiennie osobom w organizowaniu akcji protestacyjnych przez kolportowanie na terenie osiedla im. Hanki Sawickiej kilkuset sygnowanych przez NSZZ »Solidarność« ulotek wzywających do bojkotowania manifestacji pierwszomajowej i uczestniczenia w tym dniu oraz w dniu 3 maja w akcjach protestacyjnych (…)”. Ww. karę pozbawienia wolności odbywała od 16.06.1982 w ZK w Bydgoszczy-Fordonie. Postanowieniem z 15.12.1982 Sąd Wojewódzki w Toruniu udzielił ww. przerwy w odbywaniu kary na okres 1 roku. Ww. opuściła więzienie 20.12.1982. Rada Państwa uchwałą (Nr PU-1111-40-83) z 19.04.1983 skorzystała z prawa łaski wobec ww. warunkowo zwieszając resztę odbywania kary na okres 3 lat. IPN By 94/1370 (19/112)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrola w ramach KE krypt. "Wilga", a następnie, od 11.02.1987, sprawdzenie operacyjne w ramach SOS osoby podejrzanej o "prowadzenie nielegalnej działalności politycznej". W związku z podejrzeniem, że ww. prowadziła nielegalną działalność polityczną i pozostawała w posiadaniu literatury bezdebitowej w postaci m. in. »Regulaminu«, »Roty« i »Solidarności Walczącej« 11.02.1987 KE przerejestrowano na SOS. Podejrzana o kontakty z działaczami »Solidarności Walczącej« z Torunia. Wobec ww. 24.04.1987 zastosowano przeszukanie mieszkania podczas którego zakwestionowano kilka egzemplarzy broszur sygnowanych przez różne nielegalne oficyny oraz »Solidarność Walczącą« z Wrocławia. Materiały złożone w archiwum pod sygn. 2024/II zniszczono 26.01.1990. Zachował się mikrofilm. IPN By 0104/208 (mkf 2024/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ww. zarejestrowana 14.12.1987 pod nr 16091 przez Wydz. III WUSW w Toruniu do SOR krypt. "Ośmiornica" nr rej. 14188 prowadzonej od 08.04.1986 do 15.01.1990. W ramach reorganizacji materiały dotyczące SOR 26.01.1989 zostały przekazane z Wydz. III WUSW w Toruniu do Insp. 2 WUSW w Toruniu, a następnie zniszczone. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.