Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Zbigniew
Nazwisko: Wietecha
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 26-11-1963
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie udziału w nielegalnym zbiegowisku w Gdańsku 31.08.1982, w trakcie którego jego uczestnicy dopuścili się napaści na funkcjonariuszy MO. A. Wietecha 16.05.1983 został skazany przez Sąd Rejonowy w Gdańsku m.in. na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. 22.08.1983 karę ww. darowano na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8317/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8317/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta w sprawie udziału m.in. A. Wietechy w nielegalnym zbiegowisku publicznym 31.08.1982 w Gdańsku, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się napaści na funkcjonariuszy MO. Śledztwo w okresie 2.09.1982-23.12.1982 prowadził Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku. Zatrzymany 30.09.1982. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 1.10.1982 tymczasowo aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku. Akt oskarżenia sporządzono 29.12.1982 oskarżając ww. o to, że "31.08.1982 w Gdańsku wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się gwałtownego napadu na funkcjonariuszy MO, w ten sposób, że obrzucił ich kamieniami". Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku (IV K.73/83) z 30.03.1983 wobec ww. uchylono tymczasowe aresztowanie i oddano go pod dozór MO. Skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku (IV K.73/83) z 16.05.1983 na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, karę grzywny, dozór kuratora i 20 godzin pracy na cele społeczne. IPN Gd 60/7
.