Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Jerzy
Nazwisko: Wilczarski
Miejsce urodzenia: Tczew
Data urodzenia: 03-03-1949
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka Obiektowa/ Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Fabrykę Przekładni Samochodowych "Polmo" w Tczewie. Tadeusz Wilczarski był aktywnym uczestnikiem i współorganizatorem strajku w sierpniu 1980 w FPS "Polmo" w Tczewie, następnie aktywnym działaczem Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» przy FPS "Polmo" w Tczewie. Był wiceprzewodniczącym Rady Pracowniczej. Podejrzany o nielegalną działalność w TKZ przy FPS "Polmo" w Tczewie. Materiały dotyczące SO krypt. "Motor" zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ «Solidarność» z terenu woj. gdańskiego. Tadeusz Wilczarski, organizator strajków sierpniowych 1980 r. w FPS "Polmo" w Tczewie, członek Prezydium KZ NSZZ «Solidarność» przy FPS "Polmo" w Tczewie, współredaktor Zakładowego Biuletynu Związkowego figuruje w «wykazie osób wytypowanych do rozmów operacyjnych przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku». 19.11.1981 Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku sporządził plan rozmowy ostrzegawczej z ww. Figuruje w «wykazie osób przewidzianych do internowania». IPN Gd 340/2 t. 1 (156/10, 911/2), IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1, 3 (156/10, 911/2)
.