Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Łata
Miejsce urodzenia: Stawiany
Data urodzenia: 27-05-1933
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Jan Łata był kontrolowany operacyjnie w ramach KE nr rej. KI 21056. Został zarejestrowany 28.04.1982 przez Wydział IV KWMO w Kielcach, jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" RI. Był przewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZ "Solidarność" RI w Pińczowie. Od 1985 kontrolowany operacyjnie przez pion II SB z racji pozostania za granicą we Francji i RFN, gdzie odłączył się od wycieczki. Do Polski powrócił w 1986 r. Rozpracowanie zakończono 14.11.1989, a materiały złożono 17.04.1989 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 13369/II. IPN Ki 08/185 (13369/II)
Akta paszportowe Akta paszportowe J. Łaty. Przechodził w zainteresowaniu Wydziału IV SB w Kielcach i SB RUSW w Pińczowie. Pozostał we Francji odłączając się od wycieczki 15.03.1985. Powrócił w lipcu 1986. IPN Ki 13/1045 (EAKI 58366)
.