Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Wilczyński
Miejsce urodzenia: Suwałki
Data urodzenia: 22-08-1963
Imię ojca: Adam
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Wilczyński Roman kontrolowany operacyjnie jako osoba podejrzana o kolportaż ulotek i wydawnictw o treści antypaństwowej i antysocjalistycznej oraz jako sympatyk NSZZ "Solidarność". W wyniku przeprowadzonego przeszukania w domu w/w zakwestionowano wydawnictwa sprzed 13.12.1981, skutkiem tego Wilczyński Roman został zatrzymany do wyjaśnienia. Sprawę zakończono niestwierdzeniem "wrogiej działalności". IPN Bi 06/495 (543/II)
.