Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jan
Nazwisko: Dąb-Kocioł
Nazwisko rodowe: Kocioł
Miejsce urodzenia: Biskupice Radłowskie
Data urodzenia: 30-03-1898
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:

W Stronnictwie Ludowym od 1924 r. W 1926r. ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, podczas studiów (1925) w kole Akademickiego Związku Młodzieży Ludowej. Następnie, w latach 1926 - 1929, pracował jako nauczyciel w Szkole Handlowej Macierzy Szkolnej w Równem. W okresie od 1929 r. do 1935 r. pracował w ruchu spółdzielczym na Wołyniu. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Podczas okupacji w Batalionach Chłopskich, pseudonim "Dąb". Członek SL "Roch", współpracował z Armią Ludową, w 1944 r. wszedł w skład sztabu 3 Brygady AL im. Józefa Bema. W styczniu 1945 r.  wybrany przez Wojewódzką Radę Narodową wojewodą łódzkim. Od marca 1944 r. poseł do Krajowej Rady Narodowej, od stycznia 1947 r. na Sejm Ustawodawczy, następnie poseł na Sejm PRL I - IV kadencji. Podpułkownik rezerwy Batalionów Chłopskich.
W latach 1945 - 1947 prezes Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Ludowego w Łodzi. Od 1945 r. do 1949 r. członek Rady Naczelnej SL, członek i zastępca członka Naczelnego Komitetu Wykonawczego od 1945 r. do 1948 r., w okresie od 1948 r. do 1949 r. członek Prezydium Naczelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa Ludowego. Następnie w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym.
Źródło: AAN URM 5/83, s. 26, 27;Centralna Kartoteka Działaczy Ruchu Ludowego, sygn. 664 , Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta. Warszawa 1989, s. 84.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Minister Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych Warszawa 04-02-1947 26-05-1951 AAN URM 5/83, s. 26, 27. T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991,Warszawa 1991, s. 103.
Członek Rada Naczelna Naczelny Komitet Wykonawczy Warszawa ZSL 29-11-1949 1956 CKDRL, sygn. 664; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta. Warszawa 1989, s. 84.
Członek Naczelny Komitet Wykonawczy Warszawa ZSL 29-11-1949 1954 CKDRL sygn. 664; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta. Warszawa 1989, s. 84.
Członek Naczelny Komitet Wykonawczy Warszawa ZSL 04-12-1950 13-03-1956 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944- 1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 273, 274.
Minister Ministerstwo Rolnictwa Warszawa 26-05-1951 18-03-1954 T.Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 103, 107.
Minister Ministerstwo Leśnictwa Warszawa 18-03-1954 11-07-1956 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 107, 111.
Członek Naczelny Komitet Warszawa ZSL 13-03-1956 28-05-1962 CKDRL, sygn. 664; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Warszawa 1991, s. 273, 275.
Minister Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Warszawa 16-07-1956 15-05-1961 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991,Warszawa 1991, s. 111, 118.
Członek Naczelny Komitet Warszawa ZSL 30-11-1959 1964 CKDRL, sygn. 664; Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta. Warszawa 1989, s. 84.
Członek Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa 15-05-1961 24-06-1965 T.Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 81.
Członek Główna Komisja Rewizyjna Naczelny Komitet Warszawa ZSL 29-11-1964 CKDRL, sygn. 664.
Wiceprzewodniczący Główna Komisja Rewizyjna Naczelny Komitet Warszawa ZSL 29-11-1964 CKDRL, sygn. 664.
.