Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Łapiński
Miejsce urodzenia: Suwałki
Data urodzenia: 30-08-1948
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Łapiński Ryszard do 13.12.1981 był aktywnym członkiem NSZZ "Solidarność". W dniu 8.05.1983 zatrzymany w areszcie za "demonstracyjne" akcentowanie przynależności do "Solidarności" poprzez noszenie znaczka tej organizacji w miejscu publicznym. Za powyższe przeprowadzono z Łapińskim Ryszardem rozmowę ostrzegawczą oraz sporządzono wniosek do kolegium. Uczestniczył w comiesięcznych mszach "Za Ojczyznę" oraz utrzymywał kontakty z działaczami suwalskiej opozycji. Kontrolowany w ramach KE krypt. "Krytyk" za propagowanie "wrogich" poglądów skierowanych przeciwko linii politycznej partii oraz rządu, negowanie współpracy gospodarczej z krajami socjalistycznymi oraz gloryfikowanie ustroju kapitalistycznego. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. IPN Bi 06/596 (654/II)
.