Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Edward Mieczysław
Nazwisko: Ochab
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 16-08-1906
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Pseudonimy: wedle materiału aktowego: „Feliks” (Radom-Kielce), „Łukasz” (Górny Śląsk), „Paweł” (Zagłębie), „Ludwik” (Łódź), „Adam”, „Wicek” (Warszawa), „Karol (Częstochowa)”.
W 1928 r. w KPP, do 1939 r. w KZMP, podczas okupacji w ZPP, po wyzwoleniu w PPR, od 15.12.1948 r. w PZPR.
Od 1931 r. do 1939 r. więziony za działalność w KPP.
Od 1943 r. do 1944 r. "oficer I Dywizja i I Armia WP w Moskwie".
Od 07.1944 r. do 05.1969 r. poseł do KRN, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL I-IV kadencji.
Od 11.1948 r. do 04.1949 r. przewodniczący Komisji Centralnej Związków Zawodowych.
w okresie: 01-06.1950 r. szef Głównego Zarządu Politycznego WP.
Od 07.1950 r. do 12.1952 r. przewodniczący ZG TPPR.
Od 08.1952 r. do 11.1956 r. członek Prezydium OK Frontu Narodowego.
Od 10.1952 r. do 03.1956 r. sekretarz OK Frontu Narodowego.
Od 04.1965 r. do 06.1968 r. przewodniczący OK FJN.
Źródła: AAN KC PZPR CK/VII-1786; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991,Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek KC Lublin - Warszawa PPR 08-1944 12-1948 AAN KC PZPR CK/VII-1786;  PPR – PPS. Zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne, I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, oprac.: J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1985, s. 16
Zastępca Kierownika Resort Administracji Publicznej PKWN Warszawa 11-1944 12-1944 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 180.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji Publicznej Warszawa 01-1945 04-1945 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 180.
Minister Ministerstwo Administracji Publicznej Warszawa 07-04-1945 28-06-1945 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 180.
Kierownik Wydział Propagandy KC Warszawa PPR 01-07-1945 19-02-1946 AAN KC PZPR CK/VII-1786; PPR, PPS, PZPR, struktura aparatu centralnego, kierownicy i zastępcy kierowników wydziałów 1944-1980, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1980, s. 10.
Członek sekretariat KC Warszawa PPR 12-12-1945 02-1946 PPR – PPS. Zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne, I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, oprac.: J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1985, s. 31.
I Sekretarz KW Katowice PPR 20-02-1946 22-04-1948 AAN KC PZPR CK/VII-1786; PPR – PPS. Zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne, I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, oprac.: J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1985, s. 37.
Zastępca Członka Biuro Polityczne KC Warszawa PPR 03-09-1948 12-1948 PPR – PPS. Zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne, I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, oprac.: J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1985, s. 30
Członek sekretariat KC Warszawa PPR 03-09-1948 12-1948 PPR – PPS. Zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne, I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, oprac.: J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1985, s. 31.
Członek Biuro Organizacyjne KC Warszawa PPR 03-11-1948 12-1948 PPR – PPS. Zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne, I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, oprac.: J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1985, s. 33.
Członek Biuro Organizacyjne KC Warszawa PZPR 12-1948 03-1954 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 404.
Członek KC Warszawa PZPR 21-12-1948 16-11-1968 AAN KC PZPR CK/VII-1786; PPR, PPS, PZPR, struktura aparatu centralnego, kierownicy i zastępcy kierowników wydziałów 1944-1980, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1980, s. 63.
Zastępca Członka Biuro Polityczne KC Warszawa PZPR 21-12-1948 16-03-1954 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 262.
Wiceminister Ministerstwo Obrony Narodowej Warszawa 04-1949 06-1950 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 195.
Członek Sekretariat Biura Organizacyjnego KC Warszawa PZPR 05-1950 03-1954 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 405.
Sekretarz KC Warszawa PZPR 10-05-1950 20-03-1956 AAN KC PZPR CK/VII-1786; PPR, PPS, PZPR, struktura aparatu centralnego, kierownicy i zastępcy kierowników wydziałów 1944-1980, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1980, s. 75, 90.
Członek Biuro Polityczne KC Warszawa PZPR 17-03-1954 9-07-1968 AAN KC PZPR CK/VII-1786; PPR, PPS, PZPR, struktura aparatu centralnego, kierownicy i zastępcy kierowników wydziałów 1944-1980, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1980, s. 88, 119.
I Sekretarz KC Warszawa PZPR 20-03-1956 21-10-1956 AAN KC PZPR CK/VII-1786; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 260.
Sekretarz KC Warszawa PZPR 21-10-1956 18-05-1957 AAN KC PZPR CK/VII-1786; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 263.
Minister Ministerstwo Rolnictwa Warszawa 10-01-1957 27-10-1959 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 205.
P.O. Sekretarza KC Warszawa PZPR 10-1959 01-1960 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 405.
Sekretarz KC Warszawa PZPR 22-01-1960 21-11-1964 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 263.
Zastępca Przewodniczącego Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa 15-05-1961 12-08-1964 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 170.
Przewodniczący Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa 12-08-1964 11-04-1968 AAN KC PZPR CK/VII-1786;T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 170.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka członków nielegalnych organizacji Biura "C" MSW Karta E14/1: Data zapisu: 16 IV 73, 6 III 80: Materiały w Wydziale II Biura "C" MSW Nr 960/X, 1050/X, 9X str. 10. "Udzielał informacji w spr. reorganizacji spółdzielczości w PRL. Filedowi podejrzanemu o powiązania z wywiadem." Karta E-14/1: Data zapisu: 23 I 76, 3 VII 78: Materiały w Wydziale II Biura"C" MSW nr 250/66/ str. 264, 250/X/147, 225, 380/X, 886/X t 5. Karta E-14/1: data zapisu: 21 XI 76: Materiały w Wydziale II Biura "C" MSW Nr 280/X doł. do nr 4412/III. IPN BU 0298/789 (MSW 960/X) IPN BU 0298/880 (MSW 1050/X) IPN BU 0298/336 (MSW 250/X/66) IPN BU 0298/415 (MSW 250/X/417) IPN BU 0298/490 (MSW 250/X/225) IPN BU 0298/515 (MSW 380/X) IPN BU 0298/650 (MSW 886/X/5) IPN BU 0330/80 (MSW 4412/III); IPN BU 01236/1418 (MSW 4412/3)
.