Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Romuald
Nazwisko: Nawrocki
Miejsce urodzenia: Bolesławiec
Data urodzenia: 20-05-1935
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany w ramach SOS krypt. "Wspólnik" w związku z podejrzeniem o kontakt z emigrantem i uciekinierem z Polski "zatrudnionym w ośrodku dywersji". 30.07.1975 sprawę przekazano do Wydz. II KWMO Białystok, który włączył materiały do SOS "Jurista". Następnie 31.01.1977 materiały SOS "Wspólnik" zostały wyłączone z SOS "Jurista" i złożone do archiwum pod numerem 1811/II. Mat. o sygn. 1811/II zniszczono 27.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w SOS "Jurista" założonej na inną osobę, do której włączono SOS "Wspólnik" założoną na R. Nawrockiego. SOS "Jurista" prowadzono w celu wyjaśnienia kontaktów m.in. R. Nawrockiego z pracownikiem wywiadu USA i wyjaśnienie sprawy zaproszenia m.in. przez R. Nawrockiego do Polski adwokata z Kowna, który przedostał się do Szwecji, a następnie wyjechał do Kanady. Mat. o sygn. 1810/II zniszczono 27.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka tajnego współpracownika [TW] W aktach znajduje się dokument z 22.01.1977 pt. Streszczeniu materiałów SOS "Jurista" z którego wynika, że tw. "Andrzej" wypowiadał się na temat Ryszarda Nawrockiego. IPN Bi 009/757 (4575/I).
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do krajów kapitalistycznych i socjalistycznych w okresie 13.03.1973 - 31.12.1974 wniesione przez Wydz. III KWMO Białystok z powodu podejrzenia o udzielenie pomocy w ucieczce obywatelowi ZSRR wraz z rodziną z terenu PRL na Zachód. IPN Bi 93/64/4 (EABK 5734, EA 85068).
Akta administracyjne Występuje w materiałach zgromadzonych w wyniku obserwacji osób starających się o wyjazd do Wielkiej Brytanii, Austrii i Kanady, utrzymujących kontakt z obywatelami tych państw. W notatce funkcjonariusza Wydz. III Biura "B" MSW z 20.10.1987. odnotowano że Nawrocki zwrócił się do obywatela Wielkiej Brytanii z prośbą o wysłanie mu zaproszenia na wyjazd czasowy. IPN Bi 0037/98.
Materiały ewidencyjne Według zapisów na karcie B-8 w 1972 roku objęty obserwacją zewnętrzną. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego
.