Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Piotr
Nazwisko: Kosior
Miejsce urodzenia: Starachowice
Data urodzenia: 19-10-1952
Imię ojca: Hipolit
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Kosior został zarejestrowany 10.06.1982 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Kolporterzy” i nr rejestr. 21246 przez Wydział III KW MO w Kielcach. Był rozpracowywany przez SB, ponieważ „w czerwcu 1982, jako członek NSZZ >Solidarność< kolportował ulotki w imieniu zawieszonego związku”. W dniu 30.07.1982 Sąd Wojewódzki w Kielcach skazał Stanisława Kosiora na 3 lata pozbawienia wolności oraz na 4 lata pozbawienia praw publicznych. Dnia 28.06.1983 materiały złożono do archiwum Wydziału „C” pod sygnaturą 11837/II. Materiały o sygn. 11837/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w aktach śledczych Wydz. Śledczego KW MO w Kielcach z czerwca i lipca roku 1982 (nr akt 163/82) jako podejrzany o kontynuowanie działalności w strukturach "zawieszonego" NSZZ „Solidarność” i kolportowanie ulotek. IPN Ki 4/13 (II 1 k 163/82) t. 1.
W dniu 12.06.1982 Stanisław Kosior został objęty postępowaniem Prokuratury Rejonowej w Kielcach. Był podejrzany o to, że w „czerwcu 1982 jako członek NSZZ >Solidarność< kolportował ulotki w imieniu zawieszonego związku”. W związku z tym wobec ww. zastosowano "środek zapobiegawczy" w postaci "aresztu tymczasowego" - od dnia 12.06.1982 do 10.07.1982. IPN Ki 2/90 (1 Ds. 1530/82/S).
Figuruje w aktach Sądu Okręgowego oraz Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z lat 1982-1989. Wyrokiem Wydziału II Karnego tego Sądu Wojewódzkiego z dnia 30.07.1982, Stanisław Kosior został skazany na 3 lata więzienia i 4 lata pozbawienia praw publicznych - za "nielegalne kolportowanie" na terenie Kielc i Starachowic druków i ulotek wydanych przez NSZZ "Solidarność". Z aresztu został „zwolniony z dniem 21.04.1983 na podstawie nakazu SW Zamość”. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 30.06.1989 orzeczono puszczenie w niepamięć i przebaczenie popełnionego "przestępstwa" - na podstawie ustawy z dnia 29.05.1989 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". IPN Ki 4.14 (II 1 k 163/82) t. 2, IPN Ki 235/8.
Akta osobowe tymczasowo aresztowanego/skazanego Stanisława Kosiora. Skazany na podstawie art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym za to, że w czerwcu 1982 kontynuował działalność w "zawieszonym" przez władze PRL NSZZ "Solidarność" - m. in. kolportował ulotki sporządzane w imieniu zawieszonego związku. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Kielcach od 11.06.1982 do 3.09.1982, a następnie w więzieniu w Hrubieszowie (od 3.09.1982 do 21.04.1983). Zwolniony z więzienia w dniu 21.04.1983. IPN Lu 78/75.
.