Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz Andrzej
Nazwisko: Bil-Jaruzelski
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 03-04-1940
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] SO "Miasto" założono na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" w Białymstoku. Powstał on z inicjatywy pracowników naukowych Filii UW w Białymstoku i przedstawicieli większych zakładów pracy. W okresie działalności zmienił nazwę na Zarząd Regionu Białystok. E. Bil-Jaruzelski był inwigilowany w ramach ogólnopolskiej operacji "Lato- 80" jako etatowy pracownik Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Białystok. Akta zachowały się w stanie szczątkowym, nie występuje w nich nazwisko E. Bil- Jaruzelskiego. Wpis sporządzono na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowany do SOS "Bydgoszcz" jako inspirator podjęcia strajku ostrzegawczego w dniu 27.03.1981 w zakładach pracy na terenie województwa białostockiego. W dniu 20.03.1981 w województwie białostockim ogłoszono stan pogotowia strajkowego. Działacze NSZZ "Solidarność" rozplakatowali na terenie Białegostoku ulotki szkalujące MO i SB oraz nawołujące do strajku. MKZ NSZZ "Solidarność" przemianowano na MKS. Z siedziby MKS nadawano na zewnątrz komunikaty o sytuacji krajowej. Dnia 27.03.1981 MKS proklamował 4-godzinny strajk ostrzegawczy, do którego przystąpiła większość zakładów województwa, planowano przeprowadzenie strajku generalnego. W dniu 31.03.1981 odwołano stan pogotowia strajkowego, MKS powrócił do nazwy MKZ. E. Bil-Jaruzelski charakteryzował się w tym okresie "szczególnie wrogą postawą". Prowadzenie sprawy zakończono z uwagi na "zaniechanie wrogiej działalności". IPN Bi 012/308 (2359/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono na nieformalną grupę antysocjalistyczną składającą się z działaczy NSZZ "Solidarność" Region Białystok. Akta zawierają informację o przeprowadzonej 01.09.1982 rozmowie ostrzegawczej z E. Bil-Jaruzelskim, który zajmował się rozdziałem paczek dla osób odbywających kary pozbawienia wolności oraz rodzin osób aresztowanych za naruszenie przepisów o stanie wojennym. E. Bil-Jaruzelski odmówił podpisania oświadczenia o lojalności. Akta o sygn. 2846/II zniszczono w 1989, zachował się zbiór meldunków operacyjnych. IPN Bi 012/493 (2846/II) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rejestrowany w ramach KE krypt. "Dyrektor" jako były etatowy pracownik Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Białymstoku. Podejrzewany o prowadzenie nielegalnej działalności w związku z utrzymywaniem kontaktów z byłymi działaczami etatowymi NSZZ "Solidarność" w Białymstoku i prezentowaniem wrogiego stosunku do PRL i jej sojuszy. Prowadzenie sprawy zakończono z uwagi na "zaniechanie wrogiej działalności". IPN Bi 012/514 (2924/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rejestrowany w ramach KE krypt. "Bibliofil" w związku z podejrzeniem kontynuowania nielegalnej działalności związkowej. Sprawę zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". Akta o sygn. 2924b/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.