Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Szymon
Nazwisko: Pawlicki
Miejsce urodzenia: Konin
Data urodzenia: 28-02-1935
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Roman Pawlicki, internowany na mocy decyzji nr 428/81 członek Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ «Solidarność», figuruje w «wykazie osób internowanych z woj. gdańskiego". Arkusz ewidencyjny Romana Pawlickiego sporządzony 4.03.1981 zniszczono za «protokołem komisyjnego zniszczenia i przekazania dokumentów w związku z decyzją nr 037/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z dnia 3.12.1982». IPN Gd 0207/8 (911/5,156/8), IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1 (911/2), IPN Gd 340/2 t. 1 (911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Roman Pawlicki pozostający w zainteresowaniu Wydz. III KWMO w Gdańsku został wybrany członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ «Solidarność» oraz delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ «Solidarność». Ww. został koordynatorem imprez rocznicowych z ramienia Regionu Gdańskiego NSZZ «Solidarność». IPN Gd 003/166 t. 1, 3, 8, 9, 10, 12-15, 19, 21, 22-25, 27 (185/IV)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zabezpieczony operacyjnie, jako etatowy pracownik Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» od 1980. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 18926/II zniszczono. Materiałów o sygn. 18926/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna Internowany w okresie 13-17.12.1981 na mocy decyzji nr 428/81 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Materiałów brak. Wpis na podstawie ZSKO i akt IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1.
Akta śledcze Objęty śledztwem w sprawie zorganizowania strajku na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina po wprowadzeniu stanu wojennego. Aresztowany 17.12.1981. Materiały złożone 15.11.1982 do archiwum pod sygn. 8083/III zniszczono. Materiałów o sygn. 8083/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Objęty śledztwem i postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Wojewódzką w Gdańsku (4 Ds.140/81), a następnie Prokuraturę Rejonową w Gdańsku (4 Ds.150/81). 17.12.1981 tymczasowo aresztowany. 13.01.1982 sporządzono akt oskarżenia, oskarżając ww. o to, że "od 13 do 16 grudnia 1981 w Gdańsku przebywając na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina nie odstąpił od udziału w działalności związkowej oraz wraz z innymi zorganizował i kierował strajkiem obejmującym zakłady regionu gdańskiego i innych województw przez zorganizowanie komitetów strajkowych, wydawanie komunikatów, apeli i odezw oraz podejmowanie innych prac organizacyjnych". IPN Gd 58/20
Akta sądowe Akta w sprawie postępowania prokuratorskiego 4 Ds. 150/81. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K.18/82) z 24.03.1982 sprawę R. Pawlickiego wyłączono do odrębnego rozpoznania z powodu stanu zdrowia oskarżonego. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K.119/82) z 5.07.1982 z uwagi na powyższe postępowanie zawieszono. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K.119/82) z 18.09.1982 uchylono tymczasowe aresztowanie wobec R. Pawlickiego. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K.70/83) z 4.08.1983 postępowanie wobec ww. umorzono na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 465/41
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. W aktach znajduje się informacja o prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku postępowaniu 4 Ds.140/81 wobec m.in. Romana Pawlickiego. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotycząca nielegalnej działalności byłych członków Zarządu Regionalnego NSZZ «Solidarność» w Koninie. W materiałach znajdują się meldunki operacyjne z innych spraw prowadzonych przeciwko działaczom ZR NSZZ «Solidarność» w Koninie. W meldunku operacyjnym z 16.04.1983 do SOS krypt. "Przewodniczący" nr rej. 5248 figuruje Szymon Pawlicki, działacz NSZZ «Solidarność» Region Gdańsk, jako uczestnik spotkania internowanych oraz byłych aktywistów NSZZ «Solidarność» z rejonów Konina, Koła i Turka, które odbyło się 13.04.1983 w kościele p.w. Św. Wojciecha w Koninie. IPN Po 035/1284 t. 2 (1435/II)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Pozostawał w zainteresowaniu Insp. 2 WUSW w Gdańsku. Materiałów brak. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na działalność Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", który 08.04.1989 objął patronatem kampanię wyborczą do Sejmu i Senatu prowadzoną przez stronę opozycyjno-solidarnościową. Głównym celem Komitetu Obywatelskiego "S" i powstałych Wojewódzkich Komitetów Obywatelskich (WKO) było prowadzenie akcji propagandowej i promocyjnej na rzecz swoich kandydatów. Komitet Obywatelski "S" był faktycznie sztabem wyborczym opozycji, gdzie wypracowano i koordynowano taktykę i strategię opozycji w okresie kampanii wyborczej. Ww. figuruje w materiałach jako Szymon Pawlicki, który został mianowany zastępcą komisarza wyborczego na okręg gdański. IPN Gd 467/7 (2533/IV)
Akta paszportowe W aktach paszportowych Romana Pawlickiego znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę nr Z-2599/86 do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) do 20.11.1988, wniesione 20.11.1986 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku, ponieważ ww. jest "zaangażowany w działalność nielegalnych struktur «Solidarności» na terenie Trójmiasta oraz utrzymuje kontakt z czołowymi działaczami opozycji Wybrzeża". EAGD 409020
.