Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Piotr
Nazwisko: Olszak
Miejsce urodzenia: Lubań
Data urodzenia: 19-05-1949
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 15.10.1982 zarejestrowany pod nr 45262 do SOR krypt. "Kompania" nr rej. 45172 prowadzonej od 30.09.1982 do 21.09.1989. Materiały dotyczące sprawy zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i ZSKO.
Akta tymczasowo aresztowanego Skazany na 3 miesiące aresztu zasadniczego i obciążony kosztami postępowania przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Gdańska orzeczeniem z nr 8356/82 z 13.10.1982 za to, że "w dniu 11.10.1982 będąc pracownikiem Stoczni im. Lenina w Gdańsku wbrew postanowieniom dekretu o stanie wojennym brał czynny udział w nielegalnie zorganizowanym strajku na terenie stoczni, a nadto brał udział w pochodzie do Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte". Orzeczoną karę odbywał od 14.10.1982 do 22.10.1982 w Areszcie Śledczym w Gdańsku, następnie od 22.10.1982 do 02.11.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach, skąd 02.11.1982 został przewieziony ponownie do AŚ w Gdańsku. Zwolniony z aresztu 17.11.1982 na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Gdańsku (IV Kws 65/82) z 16.11.1982. IPN Gd 161/294 (38/1223)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego od 15.06.1983 do 13.08.1983 w sprawie podejrzanych o działalność w nielegalnym związku NSZZ «Solidarność». W toku śledztwa uzyskano informację, że Zbigniew Olszak jest zaangażowany w akcję kolportażu nielegalnych materiałów na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 14.06.1983 przeszukano mieszkanie ww. W trakcie przeszukania nie odnaleziono nielegalnych wydawnictw. Materiały złożono do archiwum 12.12.1984 pod sygn. 8484/III. IPN Gd 013/81 (8484/III)
Akta paszportowe W aktach paszportowych Zbigniewa Olszaka znajduje się odpis wyroku Sądu Rejonowego w Gdańsku (IV Kws 65/82) z 16.11.1982 skazujący ww. na karę 1 miesiąca aresztu zasadniczego zaliczając na poczet kary okres tymczasowego aresztowania za udział w strajku na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W materiałach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) do 23.12.1987 wniesione 23.12.1986 przez Wydz. V WUSW w Gdańsku, ponieważ ww. był aktywistą struktur podziemnych «Solidarności» w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. EAGD 341573
.