Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Roman
Nazwisko: Markowski
Miejsce urodzenia: Tomaszów Mazowiecki
Data urodzenia: 14-07-1931
Imię ojca: Marian
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Dokumentacja akcji kryptonim "Jodła" dot. osób zamieszkałych na terenie województwa słupskiego wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. M. Markowski był wytypowany do operacji "Wrzos" (wcześniejszy kryptonim operacji "Jodła"). IPN Gd 002/35 t. 1, 2 (50/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". M. Markowski był delegatem na I KZD NSZZ «Solidarność». IPN Gd 003/166 t. 19, 26 (185/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany przez KWMO w Słupsku 14.11.1981 pod nr 5880, od 15.04.1983 do 30.05.1984 rozpracowywany pod tym samym numerem w ramach SOR krypt. "Podregion", prowadzonej od 19.10.1982, w związku z podejrzeniem nielegalnej działalności w konspiracji. Rozpracowanie zakończono przeprowadzeniem z ww. rozmowy ostrzegawczej. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 629/II zniszczono 20.11.1989 za protokołem brakowania nr 18. Materiałów o sygn. 629/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie rozpowszechniania na terenie Lęborka nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ «Solidarność» w tym m.in. pisma "Robotnik Lęborka". W toku śledztwa ustalono, że Marian Markowski był członkiem TKK NSZZ «Solidarność». 21.04.1983 przeszukano mieszkanie ww. W dn. 22.04.1983 został przesłuchany. Materiały złożono do archiwum 20.02.1986 pod sygn. 89/III. IPN Gd 012/55 (89/III)
.