Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aniela Wiesława
Nazwisko: Grudzińska
Nazwisko rodowe: Wieczorek
Miejsce urodzenia: Wielodróż
Data urodzenia: 18-11-1949
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Aniela Grudzińska 25.11.1982 została zarejestrowana przez Wydz. V KWMO w Elblągu pod nr 6099 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Konfetti" nr rej. 5626 prowadzonej w okresie od 8.04.1982 do 23.12.1983 na fakt masowego kolportażu ulotek w dniach 6–8.04.1982 na terenie Zakładów Mechanicznych „Zamech” w Elblągu. Następnie kolportaż rozszerzył się na „teren innych zakładów pracy i miasto Elbląg”, stąd „sprawę >Konfetti< rozszerzono na całokształt nielegalnej działalności ulotkowej na terenie Elbląga”. 20.12.1983 przerejestrowana pod nr 6099 do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Rozwój" nr rej. 382 prowadzonej od 17.06.1975 przez Wydz. III/III "A"/V KWMO/WUSW w Elblągu. Rozpracowywanie zakończono 8.01.1990. Materiały dot. SOR krypt. "Konfetti" złożono do archiwum pod sygn. 908/II. Materiałów dotyczących ww. brak. Materiałów o sygn. 908/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO w Elblągu w sprawie kontynuowania działalności w zawieszonym NSZZ «Solidarność» poprzez sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek na terenie Elbląga. Ww. została zatrzymana 19.01.1983 w związku z podejrzeniem, że w mieszkaniu posiada maszynę do pisania na której wykonywane były matryce ulotek. 20.01.1983 przesłuchana w charakterze świadka w sprawie. W toku sprawy ustalono, że ww. otrzymywała ulotki w celu ich rozpowszechniania oraz dostarczała papier służący do produkcji ulotek. IPN Gd 011/85 t. 2-3 (146/III).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 8.03.2022 r. w sprawie o sygn. Gd 1353/21 dotyczące Anieli Wiesławy Grudzińskiej: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.