Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Franciszek
Nazwisko: Dulkiewicz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 03-06-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Sabina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Dominik" w związku z prowadzeniem działalności antypaństwowej. Materiałów brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt paszportowych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w związku z działalnością w duszpasterstwie akademickim. Sprawę zakończono, ponieważ ww. zaniechał prowadzenia swej działalności. Materiały złożone pod sygn. 18143/II zniszczono. Materiałów o sygn. 18143/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski”- notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych uczestników. Zbigniew Dulkiewicz, zatrudniony w redakcji "Solidarności", był zaangażowany w organizacyjną działalność "RMP". IPN Gd 340/1 t. 1-2 (54427/II)
Akta śledcze Akta w sprawie "sporządzania, przechowywania i rozpowszechniania nielegalnych dokumentów mogących wyrządzić szkodę PRL". 12.06.1980 przeszukano mieszkanie aktywisty «RMP» (Ruch Młodej Polski) utrzymującego bliskie kontakty z czołowymi działaczami antysocjalistycznymi Trójmiasta- Zbigniewa Dulkiewicza. IPN Gd 013/136 t. 11, 13 (8551/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie „rozpowszechniania na terenie woj. gdańskiego pism i publikacji zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. 12.06.1980 przeszukano mieszkanie ww., gdzie ujawniono szereg nielegalnych wydawnictw. 25.06.1980 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowiła do śledztwa 4 Ds 46/80 włączyć materiały śledztwa 4 Ds 60/78 i oba postępowania prowadzić pod nr 4 Ds 46/80. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 22.02.1982 śledztwo wobec m.in. Z. Dulkiewicza umorzono w związku z zastosowaniem art. 1 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 5 ust.2 dekretu z 12.12.1981 „o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń”. IPN Gd 286/1 t. 2; IPN Gd 286/2 t. 5, 6
Akta paszportowe W aktach paszportowych Zbigniewa Dulkiewicza znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę Z nr 3503/77 do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) od 1.02.1977 do 31.01.1979 wniesione przez Wydz. IV KWMO w Gdańsku ponieważ, ww. był podejrzany o "wrogą" działalność antypaństwową. EAGD 107265
.