Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Borek
Miejsce urodzenia: Lubartów
Data urodzenia: 24-11-1943
Imię ojca: Jan
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła kolportażu i drukowania nielegalnej literatury na terenie woj. toruńskiego przez Piotra Borka. 26.01.1989 sprawę przejął do prowadzenia Insp. 2 WUSW w Toruniu. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 2498/II zmikrofilmowano, a następnie 12.01.1990 zniszczono przez Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 2498/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta śledcze Akta w sprawie kolportażu na terenie Torunia i toruńskich zakładów pracy nielegalnych ulotek. W trakcie przeszukania mieszkania i miejsca pracy ww. 4.06.1985 znaleziono nielegalne wydawnictwa oraz przyrządy do powielania materiałów. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z 6.06.1985 tymczasowo aresztowany pod zarzutem wytwarzania ulotek i wydawnictw sygnowanych przez podziemne struktury b. NSZZ «Solidarność» oraz posiadania bez wymaganego zezwolenia urządzenia służącego do powielania. 02.08.1985 uchylono areszt tymczasowy. W związku z postępowaniem Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu zastrzegł ww. wyjazdy za granicę do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) do 06.09.1987. W dn. 23.08.1985 umorzono śledztwo w sprawie wytwarzania przez ww. nielegalnych wydawnictw. 30.08.1985 sporządzono akt oskarżenia w sprawie posiadania przez ww. bez rejestracji urządzenia drukarskiego. Sąd Rejonowy w Toruniu 12.11.1985 wydał nakaz karny z zamianą na areszt na poczet którego zaliczono tymczasowe aresztowanie. IPN By 082/103 (156/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora przeciwko Piotrowi Borkowi oskarżonemu o to, że "w okresie od lipca 1984 do czerwca 1985 w Toruniu- wbrew obowiązującym przepisom uchylał się od obowiązku rejestracji posiadanego urządzenia drukarskiego w postaci zestawu do sitodruku, na którym wytwarzał broszury nie posiadając na to wymaganego zezwolenia". Akt oskarżenia sporządzono 30.08.1985. IPN By 85/504
Akta kontrolne dochodzenia Akta dotyczące m.in. Piotra Borka, aktywisty struktury TKZ "Geofizyka" w Toruniu, utrzymującego kontakty z działaczami nielegalnych struktur z Torunia i Wrocławia oraz z działaczami «Solidarności Walczącej». Dochodzenie w sprawie ujawnienia struktur «Solidarności Walczącej» w Toruniu (posiadającej bieżący kontakt z SW we Wrocławiu) prowadzono w ramach akcji "Brzoza-III" ("Brzoza-3"). Przeszukany w miejscy zamieszkania 24.04.1987. IPN By 082/172 (226/III)
Akta administracyjne Rejestr osób, którym zastrzeżono wyjazdy za granicę. W związku z prowadzonym przez Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu śledztwem RSD-3/85 Piotrowi Borkowi wniesiono zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) w okresie od 06.09.1985 do 06.09.1987. IPN By 076/34
.