Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Kazimierz
Nazwisko: Blindow
Miejsce urodzenia: Micharzewo
Data urodzenia: 26-05-1944
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". B. Blindow został wybrany członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ «Solidarność», delegatem na I KZD NSZZ «Solidarność». W związku z tym został objęty kontrolą operacyjną przez Wydz. III KWMO w Gdańsku. IPN Gd 003/166 t. 13, 14, 15, 19, 23 (185/IV)
Kandydat na Tajnego Współpracownika [kTW] Zarejestrowany jako kandydat na tajnego współpracownika [kTW]. Z pozyskania zrezygnowano ze względu na "brak możliwości operacyjnych". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 19568/I-k zniszczono. Materiałów o sygn. 19568/I-k brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie kolportowania nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie Trójmiasta w 1985. Bogdan Blindow figuruje w "wykazie osób do przeszukania mieszkań w ramach działań operacyjno-zapobiegawczych Wydz. V WUSW Gdańsk w okresie poprzedzającym V rocznicę podpisania Porozumienia Gdańskiego" sporządzonym 27.08.1985. W dn. 29.08.1985 dokonano przeszukania w mieszkaniu i miejscu pracy ww. Skierowano wniosek do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta w Wejherowie o ukaranie ww. za to, że "do 29.08.1985 posiadał w miejscu zamieszkania w Wejherowie publikacje w postaci ulotek i broszur wydawanych nielegalnie, które były rozpowszechniane w tym czasie bez zezwolenia Okręgowego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w Gdańsku". IPN Gd 013/110 t. 5, 11 (8517/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie kolportażu nielegalnych ulotek sygnowanych przez podziemne struktury NSZZ «Solidarność» na terenie Trójmiasta. Śledztwo prowadził Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku pod nr RSD-67/84. 29.08.1985 przeszukano mieszkanie i miejsce pracy B. Blindowa. W mieszkaniu zakwestionowano nielegalne wydawnictwa i publikacje. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 10.10.1984 śledztwo w sprawie umorzono wobec niewykrycia sprawców. IPN Gd 460/1
Dokumentacja ewidencyjna Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku zastrzegł Bogdanowi Blindow wyjazdy za granicę do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) od 20.04.1986 do 20.04.1988. Zastrzeżenie anulowano 10.06.1988. Materiałów brak. Wpis na podstawie ZSKO.
.