Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław
Nazwisko: Konopka
Miejsce urodzenia: Chojny-Naruszczki
Data urodzenia: 03-04-1941
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Bolesław Konopka podejrzany o to, że w okresie od 22.08.1988 do 01.09.1988 w Gdańsku jako członek Komitetu Strajkowego, działając wspólnie z innymi osobami kierował strajkiem w Stoczni Gdańskiej im. Bohaterów Westerplatte zorganizowanym wbrew postanowieniom ustawy z 08.10.1982 o związkach zawodowych. Ww. 07.12.1988 przesłuchany w charakterze podejrzanego przez Wiceprokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdańsku odmówił ustosunkowania się do treści przedstawionego zarzutu odmawiając składania dalszych wyjaśnień w sprawie. 27.12.1988 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku wydała postanowienie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego wobec ww. ze względu na „nieznaczne społeczne niebezpieczeństwo czynu” ustalając okres próby na 1 rok oraz zobowiązując ww. do uiszczenia opłaty na cel społeczny. Ww. 31.01.1989 złożył sprzeciw wobec powyższego postanowienia, nie zgadzając się z „traktowaniem strajku sierpniowego i listopadowego jako działalności przestępczej”. IPN Gd 013/274 (8756/III)
Akta prokuratorskie Prokuratura Rejonowa w Gdańsku na podstawie „telexu wystosowanego 23.08.1988 przez Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych Stoczni Północnej do Prokuratora Wojewódzkiego w Gdańsku” postanowieniem z 23.08.1988 wszczęła śledztwo wobec ww. w sprawie „kierowania zaistniałym w dniu 22.08.1988 w Stoczni Północnej w Gdańsku strajkiem zorganizowanym wbrew przepisom ustawy z 08.10.1982 o związkach zawodowych, tj. o przestępstwo z art. 54 ww. ustawy”. Z ww. 05.09.1988 rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia za udział w nielegalnym strajku. Na wniosek ww. i po zasięgnięciu opinii NSZZ «Solidarność» przywrócono ww. do pracy. 02.03.1989 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku wydała wobec ww. postanowienie o umorzeniu śledztwa z powodu znikomego niebezpieczeństwa społecznego czynu. IPN Gd 73/8 t. 1-3
.