Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Józef
Nazwisko: Miąskowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 16-07-1954
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Czesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ «Solidarność» w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Rozpracowywany od lipca 1981 zasiadał we władzach regionalnych NSZZ «Solidarność» Regionu Gdańskiego jako członek. Następnie 26.09.1981 podczas obrad II tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ «Solidarność» został wybrany do Komisji Uchwał i Wniosków. IPN Gd 003/166 t. 13-15, 21, 23, 26 (185/IV)
Akta operacyjne Dokumentacja akcji krypt. "Malwa" dot. zabezpieczenia operacyjnego Stacji Radiowych i Telewizyjnych oraz Gdańskiego Ośrodka Telewizji i Polskiego Radia na terenie woj. gdańskiego. Protokoły zniszczenia spraw krypt. "Jodła", "Azalia", "Klon". Marian Miąskowski figuruje w piśmie z 10.04.1981 zawierającym wykaz osób, które bez zgody kierownictwa SB nie mogą przebywać na terenie obiektów radiowo-telewizyjnych. Ww. występuje w protokole zniszczenia dokumentów sprawy o krypt. „Klon” z 28.12.1982 dotyczącym planu rozmowy ostrzegawczej z 17.11.1981. IPN Gd 0207/7 (156/7, 911/7)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ «Solidarność» na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz. V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. M. Miąskowski figuruje w piśmie Naczelnika Wydz. II KWMO w Gdańsku z 14.05.1982 dotyczącym realizacji zadań i wybranych wyników pracy operacyjnej Wydz. II od 13.12.1981 do 14.05.1982. Realizując zadania ukierunkowane na kompromitację ww., który pełnił funkcję przewodniczącego KZ w Stacjach Radiowych i Telewizyjnych „opublikowano w prasie jego oświadczenie na temat zaprzestania działalności związkowej i podporządkowanie się rygorom stanu wojennego, co spowodowało wyeliminowanie go jako działacza «Solidarności» w SRiT”. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. „Maniek” z powodu „aktywnego uczestnictwa w b. NSZZ «Solidarność» w Przedsiębiorstwie Państwowym Stacji Radia i Telewizji”. Sprawę zakończono w związku niestwierdzeniem negatywnej działalności. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 19878/II, a następnie zniszczono za protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów o sygn. 19878/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ «Solidarność» wrzesień-październik 1981 r.” Akta zawierają charakterystykę M. Miąskowskiego, „członka Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ «Solidarność», Przewodniczącego Komisji Zakładowej w Przedsiębiorstwie Gdynia-Radio, Przewodniczącego Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Łączności”. IPN Gd 394/1 t. 1
Akta paszportowe Marian Miąskowski otrzymał zastrzeżenie wyjazdu za granicę Nr 8891/85 do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) na podstawie art. 4 ust.2 pkt.2 ustawy o paszportach z 17.06.1959 na okres od 21.03.1985 do 21.03.1987. Zastrzeżenie wydane na wniosek Wydz. III WUSW w Gdańsku w związku z rejestracją ww. pod nr rej. 50316. EAGD 602947
.