Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Edmund
Nazwisko: Ornowski
Miejsce urodzenia: Jabłonowo
Data urodzenia: 31-01-1946
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Agnieszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Wyjaśnienia [SOW]/ Sprawa Operacyjnego Rozpoznania [SOR] Z. Ornowski 30.05.1984 rejestrowany pod nr 4566 przez Wydz. I Zarządu WSW POW jako rozpracowywany w ramach sprawy dotyczącej działalności na terenie Bydgoszczy podziemnej «Solidarności». Śledztwo umorzono na podstawie Ustawy o amnestii z 21.07.1984. Materiały zniszczono 04.06.1985 za protokołem brakowania nr 02627. Informacje uzyskane w ramach SOW/SOR "Ciemni" były również wykorzystywane przez Wydz. Śledczy WUSW w Bydgoszczy do śledztwa RSD 4/84. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa dotyczącego działalności na terenie Bydgoszczy podziemnej «Solidarności», która miała kolportować nielegalne wydawnictwa i szkolić działaczy "podziemia politycznego" wykorzystując "działalność klubów katolickich". Ww. 01.03.1984 przeszukany w miejscu zamieszkania w związku z tym, że „WUSW w Bydgoszczy uzyskał wiarygodną wiadomość, że ww. przejawia działalność w nielegalnych strukturach «Solidarności». W trakcie przeszukania zakwestionowano „liczne druki, biuletyny pt. "Almanach Bydgoski" i inne pisma sporządzone w okresie 1983 i na początku 1984, które zawierają fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL jak też wskazują, iż były one przechowywane w celu ich rozpowszechniania oraz potwierdzają działalność ww. w nielegalnej organizacji «Solidarność»”, a następnie zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy 20.08.1984 umorzyła śledztwo przeciwko ww. na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN By 070/5258 t. 1-3 (5839/III)
Akta prokuratorskie Z. Ornowski postanowieniem Prokuratury Rejonowej delegowanej do Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z 02.03.1984 tymczasowo aresztowany i osadzony w AŚ w Bydgoszczy z powodu podejrzenia, że „w okresie od 1983 do 01.03.1984 w Bydgoszczy prowadził działalność w nielegalnych strukturach rozwiązanego związku «Solidarność», których istnienie, ustrój i cele miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych w ten sposób, że brał udział w tajnych zebraniach związku oraz sporządzał, gromadził i rozpowszechniał za pomocą druku nielegalne wydawnictwa, w których zawarte były nieprawdziwe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy 07.04.1984 uchyliła wobec ww. areszt tymczasowy. IPN By 99/25 t. 1
Akta tymczasowo aresztowanego Z. Ornowski 02.03.1984 tymczasowo aresztowany i od 12.03.1984 do 07.04.1984 osadzony w AŚ w Bydgoszczy z powodu podejrzenia, że „w okresie od 1983 do 01.03.1984 w Bydgoszczy prowadził działalność w nielegalnych strukturach rozwiązanego związku «Solidarność», uczestniczył w tajnych zebraniach oraz rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa zawierające nieprawdziwe wiadomości”. Prokuratura Wojewódzka w Bydgoszczy postanowieniem z 07.04.1984 uchyliła tymczasowe aresztowanie. IPN By 89/824
Sprawa Obiektowa [SO] Dotyczy "rozpoznawania, neutralizowania i likwidowania terroryzmu" na terenie woj. bydgoskiego. Z. Ornowski figuruje w wykazie z 29.10.1984 sporządzonym przez Zastępcę Szefa Zespołu do Zwalczania Terroryzmu Dep. III MSW na terenie Torunia, w którym ww. został zarejestrowany do sprawy nr J-125/84 (Postępowanie prowadzone przez Wydz. Śledczy WUSW Bydgoszcz - RSD 4/84 i Prokuraturę Wojewódzką w Bydgoszczy - Ds.12/84). IPN By 069/1436 (1456/IV)
Akta administracyjne Rejestr zastrzeżeń wyjazdów za granicę. Ww. otrzymał zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) w okresie od 08.03.1984 do 08.03.1986 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW w Bydgoszczy w związku z toczącym się śledztwem RSD-4/84. IPN By 077/639
.