Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Regina
Nazwisko: Puzia-Leżoń
Nazwisko rodowe: Grządzielska
Miejsce urodzenia: Słupsk
Data urodzenia: 24-03-1949
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowana 08.10.1985 pod nr 9845 przez Wydz. V WUSW w Słupsku do SOR krypt. „Struktura” nr rej. 8879 prowadzonej w okresie 26.10.1984-28.09.1987 przez Wydz. V, a od 01.10.1985 Wydz. III WUSW w Słupsku. Ww. „udostępniała swoje mieszkanie dla nielegalnej organizacji p.n. "Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ «Solidarność»", w którym umieszczono powielacz i drukowano nielegalny biuletyn pod nazwą «Solidarność»”. Rozpracowanie zakończono przekazaniem sprawy do prokuratury. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 940/II zniszczono 02.11.1989 za protokołem brakowania nr 16/89. Materiałów o sygn. 940/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczące osób podejrzanych o rozpowszechnianie na terenie Słupska „nielegalnego biuletynu sygnowanego przez "Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ «Solidarność» w Słupsku”. Regina Puzia-Leżoń – członek RKK – 28.10.1985 zatrzymana przez funkcjonariuszy Wydz. Śledczego WUSW w Słupsku „jako podejrzana o prowadzenie nielegalnej działalności w celu wywołania niepokojów publicznych poprzez drukowanie i kolportaż niezależnego wydawnictwa «Solidarność Słupska»”. Ww. 28.10.1985 osadzona w areszcie; 30.10.1985 przesłuchana. Prokurator Rejonowy w Słupsku (1 Ds.1544/85) wobec braku dostatecznych dowodów 12.02.1986 postanowił umorzyć śledztwo przeciwko ww. podejrzanej o to, że „od 01.10.1985 do 28.10.1985 działając w warunkach przestępstwa ciągłego, na terenie zakładów pracy i miasta, drukowała i rozpowszechniała wydawnictwo «Solidarność», sygnowane przez Regionalna Komisję Koordynacyjną w Słupsku oraz przygotowywała do rozpowszechniania nr 2 wymienionego wydawnictwa”. IPN Gd 012/93 (135/III)
.