Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Ryszard
Nazwisko: Stanecki
Miejsce urodzenia: Bystrzyca Kłodzka
Data urodzenia: 07-07-1958
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 26.05.1988 zarejestrowany pod nr 58140 przez Wydz. V WUSW w Gdańsku do SOR krypt. „Kompania” nr rej. 45172 prowadzonej od 30.09.1982 do 21.09.1989 dotyczącej „wrogiej, nielegalnej działalności załóg określonych zakładów pracy ”. 24.07.1989 Wydz. V WUSW w Gdańsku przekazał akta do RUSW w Gdyni, który „materiałów nie podjął”. Materiały dotyczące SOR krypt. "Kompania" zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta prokuratorskie Wobec ww. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku 09.11.1988 wszczęła śledztwo w związku z zorganizowaniem 08.11.1988 w gdańskiej Stoczni „Wisła” wiecu, podczas którego nawoływano do rozpoczęcia akcji strajkowej i nie podejmowania pracy. Ww., przewodniczący Komitetu Strajkowego w swoim wystąpieniu przekonywał o „konieczności podjęcia strajku solidarnościowego sprzeciwiającego się decyzji o likwidacji Stoczni Gdańskiej im. Lenina oraz podał postulaty reaktywowania NSZZ «Solidarność», uwolnienia więźniów politycznych oraz przywrócenia do pracy zwolnionych za udział w strajkach sierpniowo-wrześniowych”. Wobec ww. 02.02.1989 umorzono śledztwo w sprawie kierowania strajkiem w Stoczni „Wisła” w Gdańsku w okresie od 08.11.1988 do 09.11.1988 ze względu na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa. IPN Gd 73/14
Akta administracyjne Materiały z analiz przeprowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku. Ww. zatrzymany i osadzony w areszcie 30.08.1988 w związku z tym, że „od 19.08.1988 na terenie Stoczni "Wisła" w Gdańsku podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego w ten sposób, że utworzył tzw. Komitet Strajkowy, którego członkowie i inne osoby nakłaniają załogę do przerwania pracy i pikietują bramy stoczni”. Wobec ww. 30.08.1988 zastosowano przeszukanie w wyniku którego „ujawniono i zabezpieczono 3 karty papieru formatu A-4 zawierające kserokopie składu Komitetu Strajkowego Stoczni „Wisła” wraz z 13 postulatami oraz kartkę papieru z odręcznymi zapiskami zawierającymi listę pracowników stoczni obejmujących dyżur strajkowy przy bramie zakładu”. Ww. w trakcie przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. 01.09.1988 zwolniony z aresztu. W związku z „aktualnie panującą sytuacją społeczno-polityczną” Prokuratura Rejonowa w Gdańsku 14.10.1988 skierowanie wniosku do kolegium o ukaranie ww. uznała za niecelowe. IPN Gd 0046/520 t. 5 (1128/5)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca Wojewódzkich Komitetów Obywatelskich «Solidarność» w woj. elbląskim i gdańskim. Zawiera meldunki uzupełniające, meldunki sygnalne, szyfrogramy. SOR w dn. 09.05.1989 przerejestrowano na SO. Ww. figuruje w informacji z 20.05.1989 dotyczącej zgromadzenia pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku 20.05.1989 grupy młodzieży w liczbie około 200 osób. Ww., organizator ubiegłorocznych strajków w wygłoszonym przemówieniu „poinformował zebranych, że strajki te stworzyły podwaliny pod obecną relegalizację «Solidarności»”. Zwrócił również uwagę na podziały w strukturach opozycyjnych, uwypuklając fakt konfliktów między grupą roboczą, a «Solidarnością», która zasiadła do Okrągłego Stołu. Ww. odniósł się także do istnienia innych ugrupowań tj. „Solidarność Walcząca” i „KPN”, które działają w oparciu o swoje programy oraz nawoływał do udziału w wiecu organizowanym przez NSZZ «Solidarność» w Stoczni Gdańskiej 24.05.1989 i marszu protestacyjnym w obronie stoczni im. Lenina. IPN Gd 467/7 (2533/IV)
.