Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Wojciech
Nazwisko: Charytonowicz
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 24-01-1949
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywany z powodu kolportażu nielegalnych czasopism wydawanych w kraju. Rozpracowanie zakończono z powodu zaniechania "wrogiej" działalności. Materiały o sygn. 2529/II zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Teczka "Gotowość" zawiera materiały dotyczące przygotowań KWMO w Białymstoku do wprowadzenia stanu wojennego. Waldemar Charytonowicz występuje m.in we wniosku o internowanie sporządzonym 10.12.1981 przez Naczelnika Wydz. III KWMO w Białymstoku, jako uzasadnienie internowania podano: „Aktywny działacz NSZZ »Solidarność« ". Zajmuje się kolportażem literatury bezdebitowej. Wrogo ustosunkowany do obecnej rzeczywistości. Inspirator akcji protestacyjnych". IPN BI 047/2227 (212/1).
Akta internowania Internowany 13.12.1981 na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Białymstoku z powodu, że "mógłby podjąć aktywne działania przeciwko władzy i porządkowi prawnemu". Przebywał w Areszcie Śledczym w Białymstoku i w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Zwolniony z internowania 08.02.1982. IPN Bi 07/216 (605/III).
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981- 08.02.1982. Od 13.12.1981 przebywał w Areszcie Śledczym w Białymstoku, od 05.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. IPN Bi 46/2, IPN Bi 6/3, IPN Bi 6/68, IPN Bi 315/1 (IPN Po 161/1.)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany w ramach SOS "Elektryk" z uwagi, że brał udział w konspiracyjnych zebraniach podziemia NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono z powodu zaniechania "wrogiej" działalności. Materiały o sygn. 2816/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach paszportowych Waldemara Charytonowicza znajduje się notatka operacyjna datowana na 09.01.1984, sporządzona przez st. inspektora Wydz. III WUSW Białystok, z której wynika, że wyżej wymieniony był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku, a następnie łącznikiem pomiędzy MKZ Białystok, a Kurią Białostocką. W okresie od grudnia 1980 do połowy lipca 1981 wielokrotnie wyjeżdżał do Warszawy po broszury i wydawnictwa „Nowa”. W grudniu 1981 Waldemar Charytonowicz został internowany, a w październiku 1982 uzyskano informację, że ww. należy do podziemia białostockiej „Solidarności” oraz systematycznie bierze udział w konspiracyjnych zebraniach i spotyka się z osobami prowadzącymi "nielegalną" działalność. IPN Bi 452/33191 (EABK 33191)
.