Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Langner
Miejsce urodzenia: Piła
Data urodzenia: 02-10-1955
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Wroga działalność w strukturach „Solidarność”. Przewodniczący Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”. Materiały archiwalne o sygn. 882/II/S wybrakowano protok. nr 4/90 z 08.01.1990. Materiały o sygn. 882/II/S zniszczono w 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewiden.
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo dot. „drukowania bez wymaganego zezwolenia broszur” w Zakładach Graficznych w Pile. Zlecenie druku zostało złożone przez Franciszka Langnera pełniącego funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Prokuratura Wojewódzka w Pile prowadziła postępowanie pod nr Ds. 37/81. W dniu 22.12.1981 Sąd Rejonowy w Pile umorzył postępowanie. IPN Po 053/23 (23/III).
Akta internowanego Internowany na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Pile nr 19 na wniosek Wydz. III „A”. Osadzony w dniu 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia we Wronkach, od 05.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, od 30.07.1982 w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Przewodniczący KZ MSZZ „Solidarność” przy ZSO „Polam” w Pile. Powód internowania: „organizował bezprawne strajki, kolportował pisma o treści szkalującej i znieważającej organa władzy państwowej PRL”. IPN GD 162/342 (343/12/82), IPN Po 080/52 t. 30.
Akta kontrolne śledztwa Dochodzenie „w sprawie podejmowania działań zmierzających do nawoływania do niepokoju publicznego”. „Od stycznia 1983 do lutego 1985 w Pile bez wymaganego zezwolenia w celu rozpowszech.[niania] gromadził wydawnictwa o treści zawierającej fałszywe wiadomości, a także kierował ich rozpowszechnianiem, posiadał bez zezwolenia radiowy aparat nadawczy”. Prokuratura Wojewódzka w Pile prowadziła postępowanie pod nr Ds. 6/85. Zatrzymany 03.03.1985, aresztowany tymczasowo w dniu 04.03.1985. Zastrzeżenie wyjazdu za granicę zarejestrowane pod nr 7240 na okres od 10.04.1985 do 10.04.1987. Zastrzeżenie odwołano 15.12.1988. Dnia 07.03.1986 skazany przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu na 1 rok pozbawienia wolności. IPN Po 053/44 (44/III).
Akta tymczasowo aresztowanego Dnia 07.03.1985 osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu w związku z postępowaniem Ds. 6/85 prowadzonym przez Prokuraturę Wojewódzką w Pile dot. gromadzenia „nielegalnych” wydawnictw oraz posiadania bez zezwolenia radiowego aparatu nadawczego. Po zwolnieniu w dniu 10.10.1985 z Aresztu Śledczego w Poznaniu został osadzony w Areszcie Śledczym w Szamotułach. IPN Po 193/377 (63978).
Akta kontrolne w sprawie wykroczenia W dniu 30.12.1986 Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Piły uznało ww. winnym kolportażu „kart tematu pocztówkowego” bez wymaganego zezwolenia i orzekło karę grzywny oraz przepadek dowodów rzeczowych. IPN Po 080/69 t. 5 (66/6).
.