Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Małgorzata Maria
Nazwisko: Walas-Antoniello
Nazwisko rodowe: Walas
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 16-07-1951
Imię ojca: Jan
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w sprawie jako aktorka poznańskiego studenckiego Teatru 8 Dnia. W ramach SO kontrolą operacyjną objęto środowisko akademickie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Inwigilacja miała na celu „zapobieganie oraz likwidację skutków zagrożeń występujących na obiekcie”. IPN Po 003/738 (805/IV).
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do KK (krajów kapitalistycznych) i Jugosławii w okresie 16.06.1982-16.06.1984 przez Wydz. III KWMO Poznań. Powód zastrzeżenia: utrzymywanie kontaktów z „osobami prowadzącymi wrogą politycznie działalność”. IPN Po 822/71354 (EAPO 71354).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęta kontrolą operacyjna jako aktorka Teatru 8 Dnia „prowadząca działalność antysocjalistyczną”. Podejrzana o kolportaż „nielegalnych” wydawnictw oraz udział w działalności „nielegalnej” radiostacji podziemnej „Radio Solidarność”. Sprawę „zakończono z powodu emigracji (…)”. IPN Po 08/1286 (10989/II).
Akta kontrolne śledztwa. Podejrzewana o to, że „mając wiarygodne wiadomości o fakcie przechowywania w celu rozpowszechniania (…) materiałów zawierających w swej treści fałszywe wiadomości (…) mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy nie zawiadomiła organów powołanych do ścigania”. Aresztowana tymczasowo 28.08.1982. W dniu 28.09.1982 Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu (nr repetytorium PL ŚL II-94/82) umorzyła postępowanie „z powodu braków dowodów winy”. IPN Po 04/3485 (14983/III).
Akta administracyjne W aktach znajdują się materiały dot. śledztwa RSD 46/82 prowadzonego w 1982 r. przeciwko ww. przez Wydz. Śledczy KWMO Poznań oraz Prokuraturę Wojsk Lotniczych w Poznaniu (nr repetytorium PL ŚL II-94/82). IPN BU 1585/19188 (513).
Dokumentacja ewidencyjna W dniu 13.02.1982 uczestniczyła w „nielegalnej” manifestacji pod pomnikiem „Jedność” na Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zatrzymana i ukarana 20 dniami aresztu przez Kolegium ds. Wykroczeń. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.