Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Zofia
Nazwisko: Ziółkowska
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 25-11-1954
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Podejrzewana o współpracę ze Studenckim Komitetem Solidarności przy kolportażu „wrogich materiałów”. Uczestniczyła w tłumaczeniu „nielegalnych ulotek” na język angielski. Ze względu na prowadzoną działalność „figurantki” wydłużono w czasie proces wydania paszportu na wyjazd za granicę i przeprowadzono z ww. „rozmowę profilaktyczną”. IPN Po 08/1002 (10241/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowani [SOR] Rejestrowana w dniu 24.10.1986 do SOR dot. kolportażu „wrogich, nielegalnych” wydawnictw organizowanego przez „Solidarność Walczącą”. Mat. arch. 12438/II zniszczono 28.12.1988. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.