Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Kania
Miejsce urodzenia: Wrocanka
Data urodzenia: 08-03-1927
Imię ojca: Józef
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:

W PPR od 1945 r., następnie w PZPR, ukończył Wyższą Szkołę Partyjną (1.09.1950-31.08.1952) oraz Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KC PZPR, ekonomista. W latach 1952-1956 pracownik Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej (ZMP).
W okresie od stycznia 1981 do lipca 1983 r., członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (OK FJN). Poseł na Sejm PRL VI-IX kadencji (1972-1985).
Źródło: Archiwum Akt Nowych KC PZPR Centralna Kartoteka 13593; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 369.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Kierownik Wydział Rolny Warszawski Komitet Wojewódzki Warszawa PZPR 01-09-1958 31-08-1960 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 13593.
Sekretarz Warszawski Komitet Wojewódzki Warszawa PZPR 01-09-1960 30-11-1968 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 13593.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-06-1964 16-11-1968 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 113, 124.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 16-11-1968 3-07-1986 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 124.
Kierownik Wydział Administracyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-12-1968 31-03-1971 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 13593; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 111.
Sekretarz Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-04-1971 6-09-1980 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 13593; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 264.
Zastępca Członka Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 12-12-1975 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 159, 186.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 18-10-1981 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 261.
I Sekretarz Komitet Centralny Warszawa PZPR 06-09-1980 18-10-1981 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 260.
Członek Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak danych 26-05-1982 6-11-1985 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 172.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka lokalu kontaktowego. Karta EO-4-B: "S.[ekcja] I Wydz. III Dep.VIII [MBP], nr rejestracyjny 1653, data werbunku 26.IV.1954 r.,kategoria - L.[okal] kontakt.[owy] [kryptonim] WARKA, podstawa werbunku: uczucia patriotyczne, [...]" "Wyeliminowany z sieci dnia 18.XII.56 r. z powodu: nie nadaje się z uwagi, że w lokalu tym zamieszkuje większa ilość osób - Nr archiwalny: 55111/I." 55111/I. Materiałów archiwalnych nie odnaleziono. Według informacji z dziennika archiwalnego (sygn. IPN BU 001519/13) zostały one przerejestrowane w 1966 roku do numeru 3523, a następnie zniszczone - 3.II.73 r. (dziennik archiwalny MSW sygn. IPN BU "Z"001813/2).
.