Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Piekałkiewicz
Nazwisko rodowe: Gradziewicz
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 09-10-1949
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Antoni Piekałkiewicz występuje w materiałach Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dot. stanu wojennego. Akty prawne, wykazy internowanych, praca operacyjna z internowanymi, meldunki operacyjne dotyczące internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta internowanego Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczące internowanego Antoniego Piekałkiewicza. Został zatrzymany 09.11.1982. Na wniosek Wydziału III KWMO w Krakowie został internowany decyzją nr 498 KWMO w Krakowie z 11.11.1982. Działał w strukturach KPN. Zwolniony 23.11.1982 decyzją nr 224 KWMO w Krakowie. IPN Kr 076/105 (16097/II), oraz mkf. IPN Kr 0102/104 (16097/II)
Akta kontrolno-śledcze Antoni Piekałkiewicz został zatrzymany prewencyjnie na terenie Krakowa 30.04.1987. W trakcie przesłuchania odmówił podania danych osobowych, za co został skierowany wniosek do Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Kraków Śródmieście, które ukarało go 02.06.1987 z art. 65 § 2 kw karą 25 tys. zł grzywny. Następnie A. Piekałkiewicz został zatrzymany 09.06.1987 w trakcie przenoszenia wydawnictw i ulotek KPN. Ukarany 03.07.1987 przez Kolegium d/s Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Kraków Podgórze z art. 52a § 1 pkt. 1 kw karą 50 tys. zł. grzywny. IPN Kr 07/5445 t. 1-2 (5796/III)
Akta paszportowe Akta paszportowe A. Piekałkiewicza. jako działacz KPN przechodził w zainteresowaniu Wydziału III KWMO w Krakowie. Po wyjściu z internowania składał wniosek o wyjazd emigracyjny z Polski. Pozostał w kraju. Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych Z-0583/87 z 02.07.1987 w związku z ukaraniem przez Kolegium d/s Wykroczeń grzywną 25 tys. zł., zastrzeżenie anulowano 06.02.1989. IPN Kr 37/446173 (EAKR 446173)
.