Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Michał
Nazwisko: Pażucha
Miejsce urodzenia: Tymbark
Data urodzenia: 16-07-1947
Imię ojca: Michał
Imię matki: Eleonora


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Stanisław Pażucha został zatrzymany 11.03.1968 przez KWMO w Lublinie w związku z aktywnym udziałem w manifestacji studentów KUL. 13.03.1968 ukarany grzywną przez Kolegium Karno-Administracyjne w Lublinie. Materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Lublinie pod sygnaturą 4894/III. IPN Lu 011/412 (III/4894)
Akta kontrolno-śledcze Stanisław Pażucha był zatrzymany przez SB w Krakowie 23.03.1968 podczas zajść studenckich. Został zwolniony 23.03.1968. Materiały przekazano 04.04.1968 do Archiwum Wydziału "C" KW MO w Krakowie pod sygnaturę 15914/I, przerejestrowaną w 1971 na 4291/III. IPN Kr 07/4067 (4291/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Stanisław Pażucha był kontrolowany operacyjnie wraz z innymi osobami w ramach SOS "Cracovia". Utrzymywał kontakty z działaczami struktur KPN z terenu Krakowa. Współdziałał ze strukturami NSZZ "Solidarność" RI na terenie woj. nowosądeckiego. Posiadał wydawnictwa bezdebitowe. Sprawę zakończono i materiały złożono 02.07.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 1617/II-gr. Akta zniszczono w 1989. Akta 1617/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Stanisław Pażucha był kontrolowany operacyjnie przez Wydział III WUSW w Nowym Sączu w ramach SOS krypt. "Tablica" nr rej. NS-8576. Brał udział w inicjatywie umieszczenia pamiątkowej tablicy o tematyce katyńskiej na terenie Tymbarku. Posiadał kilknanaście wydawnictw NSZZ "Solidarność". Materiały złożono 20.03.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygnaturą 1573/II-gr. Akta sprawy zniszczono w 1989. Akta 1573/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Stanisław Pażucha był rejestrowany 13.04.1984 przez Wydział IV WUSW w Nowym Sączu w kategorii kandydat na tajnego współpracownika [kTW] nr rej. NS-9511. Był pracownikiem PAX w Nowym Sączu. Bezskuteczne próby werbunku jego osoby trwały już od 1981 r. Wobec negatywnej postawy S. Pażuchy wobec SB opracowanie zakończono 1.09.1987 z braku operacyjnych możliwości, a 12.10.1987 materiały przekazano do Archiwum Wydziału "C" KW MO w Nowym Sączu pod sygnaturę 3198/I-K. IPN Kr 0094/354 (3198/I)
.