Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dariusz Andrzej
Nazwisko: Piekło
Miejsce urodzenia: Przeworsk
Data urodzenia: 24-07-1963
Imię ojca: Wiesław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dariusz Piekło został zarejestrowany 16.06.1983 pod nr rej. KR 27635 jako osoba rozpracowywana do SOR krypt. "Młodzi" KR 27287. Brał udział w podziemnej działalności wydawniczej. Należał do struktur NZS i organizacji młodzieżowej KPN. Przerejestrowany 20.01.1989 do SOR "Ren". Materiały SOR "Młodzi" zakończono 12.12.1989 i zniszczono w jednostce operacyjnej. Akta KR 27287 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dariusz Piekło nr rej. KR 27635 został 20.01.1989 przerejestrowany z SOR "Młodzi" do SOR krypt. "Ren" KR 33522. Działał w organizacji młodzieżowej KPN oraz w strukturach NZS na AGH. Był zaangażowany w działalność Ruchu WiP. Materiały SOR "Ren" zniszczono w jednostce operacyjnej 30.01.1990. Akta KR 33522 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] D. Piekło figuruje w materiałach SOR "Alternatywa". SB rozpracowywała osoby związane z organizacją "Ruch Społeczeństwa Alternatywnego" oraz Ruchem "Wolność i Pokój". D. Piekło brał udział w "Festiwalu Pokoju" organizowanym na terenie woj. gdańskiego w 1988 przez WiP i inne organizacje. IPN Gd 0027/3842 t. 11 (19960/II)
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczące demonstracji 1 maja 1984 w Krakowie. D. Piekło został zatrzymany 01.05.1984 na rynku w Krakowie. Kolportował ulotki i wydawnictwa. Zwolniony 03.05.1984. IPN Kr 07/5299 (5605/III-gr.), oraz mkf. IPN Kr 096/1018 (5605/III)
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczące manifestacji i zajść ulicznych 3 maja 1986 w Krakowie. D. Piekło został zatrzymany w areszcie WUSW na 48 godzin. Zwolniony 05.03.1986. IPN Kr 07/5460 (5818/III-gr.), oraz mkf. IPN kr 096/1191 (5818/III)
Akta paszportowe Akta paszportowe Dariusza Piekło. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do WKŚ Z-I-35/84 wniesione przez Wydział III WUSW w Krakowie na okres 01.10.1984 do 01.10.1986, z jego powodu działalnosci opozycyjnej na terenie Krakowa. EAPR 107658
.