Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Kazimierz
Nazwisko: Polkowski
Miejsce urodzenia: Bierutów
Data urodzenia: 10-01-1953
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Jan Polkowski wraz z innymi osobami był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS "Autograf". Brał udział w podpisaniu petycji do władz PRL w sprawie powołania komisji do zbadania wydarzeń w Radomiu i Ursusie. Należał do krakowskiego SKS. Akta 14164/II-gr. zniszczono we wrześniu 1989 r. Akta o sygn. 14164/II-gr zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jan Polkowski jako aktywny działacz SKS był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Gama-1" (nr rej. KR 20209). Rejestrowany do tej sprawy przez Wydział III KWMO w Krakowie pon nr KR 20997. Następnie materiały dotyczące J. Polkowskiego wydzielono do prowadzenia w ramach osobnej sprawy krypt. "Apostoł" KR 20997. Materiały sprawy "Gama-1" złożono 08.12.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygnaturą 15766/II. IPN Kr 010/12074 (15766/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jan Polkowski był rozpracowywany w ramach SOR "Apostoł". Z materiałów z SOR "Gama-1" do której był rejestrowany 11.10.1978 powstał SOR "Apostoł" na osobę Jana Polkowskiego. Był aktywnym działaczem SKS, oraz brał udział w wydawnictwach bezdebitowych. Materiały sprawy złożono 10.11.1981 w Archiwum Wydziału "C" KWMO Kraków pod sygn. 15398/II. Akta zniszczono we wrześniu 1989. Akta 15398/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Jan Polkowski, pracownik Zarządu Regionu "Małopolska" NSZZ "Solidarność" był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS "Polonista". Bezpośrednio po internowaniu 14.12.1981 został zarejestrowany przez Wydział IIIA KWMO w Krakowie pod nr KR 25237. Wydział IIIA zakończył prowadzenie sprawy i przekazał materiały 30.05.1983 do Wydziału III KWMO w Krakowie. Brak informacji o materiałach. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Jan Polkowski był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS "Polonista". Na podstawie materiałów poprzednio prowadzonej sprawy w Wydziale IIIA/V KWMO w Krakowie został zarejestrowany 15.07.1983 przez Wydział III KWMO w Krakowie pod nr KR 27719. Brak bliższych informacji o charakterze sprawy. Materiały SOS "Polonista" zostały przekazane 13.02.1985 do Wydziału III-1 WUSW w Krakowie. Prawdopodobnie zostały włączone do dokumentacji SOR "Arka" prowadzonej w Wydziale III-1 od 1985 na srodowisko czasopisma "Arka". Całość materiałów SOR "Arka" zostala zniszczona w 1989. Brak informacji o materiałach. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jan Polkowski był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Arka" (nr rej. KR 30732). Został zarejestrowany 04.12.1987 pod nr KR 34163 przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie. Brał udział w wydawaniu i był redaktorem naczelnym wydawnictwa drugiego obiegu "Arka". Materiały SOR "Arka" zniszczono 31.12.1989 w jednostce operacyjnej. Akta KR 30732 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] J. Polkowski figuruje w materiałach SOR "Noe" KR 30734. Brał aktywny udział w produkcji i rozpowszechnianiu wydawnictw bezdebitowych w Krakowie. Redaktor naczelny czasopisma drugiego obiegu "Arka". IPN Kr 010/12269 (17408/II)
Sprawa Obiektowa [SO] J. Polkowski figuruje w aktach Sprawy Obiektowej krypt. "Świt" nr rej. KR 9556. Wydział III założył SO "Świt" na krakowski oddział Związku Literatów Polskich (ZLP). Sprawę zakończono 27.12.1989 i złożono pod sygn. 348/IV w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie. IPN Kr 08/333 (348/IV)
Akta administracyjne Roczne plany i sprawozdania Wydziału III KWMO w Krakowie za okres 1977-1982. Dokumentacja analityczna dotycząca pracy operacyjnej Wydziału III. J. Polkowski występuje w materiałach jako działacz SKS, a następnie NSZZ "Solidarność". IPN Kr 056/93 (141/K)
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczącą wprowadzenia w PRL stanu wojennego krypt. "Klon". Jan Polkowski występuje w dokumentacji osób internowanych. Pracował w ZR "Małopolska" NSZZ "Solidarność". "Klon" zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. J. Polkowski został Internowany 13.12.1982 i osadzony w ZK Nowy Wiśnicz, od 29.12.1981 w OO Rzeszów Załęże. Zwolniony 07.07.1982. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta kontrolno-śledcze J. Polkowski figuruje w aktach śledztwa w sprawie druku i kolportażu literatury bezdebitowej przez osoby związane z działalnością opozycyjną w krakowskim SKS-ie. IPN Kr 07/5304 t. 1-17 (5617/III)
Akta administracyjne Oceny i opracowania analityczne Wydziału III KWMO w Krakowie za okres 1978-1982. Jan Polkowski figuruje jako działacz SKS i NSZZ "Solidarność". IPN Kr 056/94 t. 1-2 (142/K)
Akta internowanego Akta internowanego w ZK Nowy Wiśnicz J. Polkowskiego. Internowany 13.12.1981. Przetransportowany z ZK Nowy Wisnicz do OO Rzeszów Załęże 29.12.1981. IPN Kr 0141/17/36 (4/450)
Akta internowanego Jan Polkowski internowany 13.02.1981 decyzją KWMO w Krakowie, 29.12.1982 przetransportowany do ośrodka OO Rzeszów-Załęże z więzienia w Nowym Wiśniczu. Zwolniony z Załęża 07.07.1982. IPN Rz 52/484
Akta administracyjne Materiały Wydziału "C" WUSW w Krakowie dotyczące organizacji działających od 1945 do 1982. J. Polkowski figuruje jako działacz SKS w Krakowie. IPN Kr 074/269 (270/X)
Akta paszportowe Akta paszportowe J. Polkowskiego. Przechodził w zainteresowaniu SB. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-6910 w okresie od 16.01.1982 do 05.01.1984 (Z-6910/82) wniesione przez Wydział V KWMO w Krakowie z powodu działalnosci opozycyjnej i internowania. Zastrzeżenie nr Z-9205/85 do WKŚ w okresie 28.03.1985-28.03.1987 wniesione przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie z powodu kontynuowania działalności opozycyjnej. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych nr Z-0337/87 w okresie 29.04.1987-30.04.1989 wniesione przez kierownictwo SB WUSW w Krakowie z powodu prowadzenia podziermnej działalności wydawniczej na terenie Krakowa - druk pisma "Arka". Odmowy wydania paszportu w 1985, 1987 do Francji, w 1987 do Austrii. Paszport otrzymał w styczniu 1990. IPN Kr 37/196031 (EAKr 196031)
.