Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Artur
Nazwisko: Rogala
Miejsce urodzenia: Chmielnik
Data urodzenia: 27-08-1964
Imię ojca: Daniel
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Artur Rogala został zarejestrowany przez SB RUSW Busko Zdrój 05.04.1988 pod nr rej. KI 28551 jako figurant SOS krypt. "Pacyfista". Sprawę przekwalifikowano do kategorii SOR 10.02.1989. Był aktywnym działaczem Ruchu Wolność i Pokój. Brał udział w kolportażu wydawnictw i ulotek opozycyjnych. Materiały SOR "Pacyfista" zniszczono w jednostce operacyjnej 20.01.1990. Akta KI 28551 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta sądowe Artur Rogala wraz z innymi działaczami Ruchu WiP brał udział w demonstracji w Tarnowie 19.08.1988. Orzeczeniem kolegium 20.08.1988 ortzymał karę 50 tys. zł. grzywny. IPN Kr 13/666 (2140/88)
Akta kontrolno-śledcze A. Rogala brał udział 11.01.1989 w demonstracji Ruchu WiP w Katowicach. Został zatrzymany i przesłuchany. Skierowano wniosek o ukaranie do Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Katowicach. Kolegium 08.07.1989 umorzyło sprawę. IPN Ka 029/1098 (10053/III)
Akta kontrolno-śledcze A. Rogala brał udział w kolportażu ulotek NSZZ "Solidarność" i WiP w Katowicach 25.01.1989. Został zatrzymany, a po przesłuchaniu zwolniony. Skierowano wniosek do kolegium o ukaranie. Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Katowicach 28.02.1989 ukarało go kwotą 50 tys. zł. IPN Ka 029/1103 (10058/III)
.