Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Jacek
Nazwisko: Gawlikowski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 06-04-1967
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Ewa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Maciej Gawlikowski był rozpracowywany w ramach SOS/SOR "Plastycy" nr rej. KR 28129. Sprawę rozpoczęto 08.12.1983 w kategorii SOS, a następnie przekwalifikowano 11.01.1984 na SOR. M. Gawlikowski działał w podziemnych strukturach na terenie Krakowa, udzielał pomocy przy druku i kolportażu wydawnictw "Hutnik", "Aktualności", "Zomorządność". Wraz z innymi osobami był oskarżony i stanął przed Sądem Rejonowym w Krakowie Krowodrzy. Sprawę umorzono 25.07.1984 na mocy amnestii. Po realizacji procesowej SOR zakończono i 03.05.1985 materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16638/II-gr. Akta zniszczono w grudniu 1989, pozostał mikrofilm. IPN Kr 0101/126 (16638/II-gr.) mkf.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Maciej Gawlikowski był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Desperat". Został zarejestrowany przez Wydział III WUSW w Krakowie 02.08.1985 pod nr KR 31290. Był aktywnym działaczem KPN, i jej organizacji młodzieżowej. Materiały SOS "Desperat" włączono 13.03.1987 do prowadzonej na KPN SOR "Konspiratorzy" KR 26344. Akta KR 31290 włączono do SOR "Konspiratorzy" KR 26344
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Maciej Gawlikowski był rozpracowywany w ramach SOR "Konspiratorzy" KR 26344. Został zarejestrowany na podstawie materiałów włączonych do sprawy z SOS "Desperat" 12.03.1987 pod nr KR 33365 przez Wydział III WUSW w Krakowie. Był aktywnym działaczem krakowskich struktur KPN. Brał udział w druku i kolportażu wydawnictw KPN, NZS, i NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono 18.06.1990, i materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17567/II-gr. IPN Kr 010/12356 t. 1-17, IPN Kr 076/147 t. 1-3 (17567/II), IPN Kr 0192/1 t. 1-56 mkf (17567/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Maciej Gawlikowski był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS "Aerozol" KR 27730. Sprawa dotyczy działalności nieformalnych grup młodzieży szkolnej i studentów na terenie Krakowa po stanie wojennym. Druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych m. in. "Zomorządność". Prowadzenie SOS "Aerozol" zakończono w dn. 19.12.1987 i następnie złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17105/II. Akta 17105/II zniszczono w październiku 1989, pozostał mikrofilm. IPN Kr 0101/367 (17105/II-gr.) mkf.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] M. Gawlikowski występuje w materiałach SOR "Ośmiornica". W ramach tej sprawy SB rozpracowywała członków "Solidarności Walczącej" działających na terenie Krakowa. W dniu 15.03.1989 materiały przekazano do Inspektoratu II, a następnie zostały przejęte przez Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Krakowie. IPN Kr 010/12351 (17562/II), IPN Kr 0101/490 t. 1-5 (17562/2) mkf
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] M. Gawlikowski występuje jako osoba rozpracowywana w materiałach SOR krypt. "Nowy". W ramach tej sprawy SB przy pomocy licznej agentury skutecznie rozpracowywała i dezintegrowała środowiska opozycyjne reaktywujące w końcu lat 80-tych niepodległościowy nurt PPS. IPN Kr 010/12353 t. 1-3 (17564/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] M. Gawlikowski występuje jako czołowy działacz KPN na terenie Krakowa w materiałach SOR "Tor" KR 35441. Sprawa dotyczyła rozpracowania działającej w ramach KPN "Studenckiej Grupy Wewnętrznej KPN". IPN Kr 010/12348 (17559/II), IPN Kr 0101/488 (17559/II) mkf.
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie w sprawie demonstracji ulicznych w Krakowie w dniu 3.05.1982. Maciej Gawlikowski brał udział w demonstracji. Zatrzymany po mszy na Wawelu w areszcie MO. Zwolniony ze względu na młody wiek. IPN Kr 07/5237 (5512/III), IPN Kr 096/973 (5512/III) mkf.
Akta kontrolno-śledcze Materiały śledztwa p-ko M. Gawlikowskiemu i innym o udział w grupie zajmującej się drukiem i kolportażem wydawnictw podziemnych jak "Hutnik, "Aktualności", "Zomorządność". Postępowanie z zarzutami z art. 271 i 273 kk skierowano do Sądu dla Nieletnich. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy 25.07.1984 umorzył postępowanie na mocy amnestii. IPN Kr 07/5335 t. 1-2 (5661/III), oraz mkf. IPN Kr 096/1073 (5661/III) mkf.
Akta kontrolno-śledcze Maciej Gawlikowski został zatrzymany przez MO 11.10.1985 w trakcie rozlepiania plakatów antywyborczych. W trakcie przeszukania jego mieszkania przez funkcjonariuszy WUSW w Krakowie uwolnił się i zbiegł. Wszczęto dochodzenie i poszukiwanie ukrywającego się M. Gawlikowskiego. Ujawnił się w grudniu 1985. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze umorzyła postępowanie 23.12.1985. Wydział Śledczy WUSW skierował wniosek do kolegium. Kolegium d/s Wykroczeń Kraków dla dzielnicy Nowa Huta skazało M. Gawlikowskiego 28.04.1986 na karę 25 tys. zł grzywny z zamianą na 50 dni aresztu. IPN Kr 07/5374 (5711/III)
Akta kontrolno-śledcze M. Gawlikowski został zatrzymany 10.06.1987 w trakcie przenoszenia wydawnictw drugiego obiegu na terenie Krakowa. Ukarany 02.07.1987 przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku dzielnicy Kraków Śródmieście grzywną w wysokości 50 tys. zł za przenoszenie wydawnictw KPN. W związku z tą sprawą Wydział Śledczy WUSW w Krakowie 20.08.1987 wydał dla M. Gawlikowskiego zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na okres 2 lat. IPN kr 07/5434 (5781/III)
Akta sądowe Akta sprawy o wykroczenie przeciwko M. Gawlikowskiemu. Brał udział w manifestacji 3 maja 1987 w Krakowie. Ukarany grzywną 50 tys. zł. Po odwołaniach karę darowano 06.07.1989. IPN Kr 456/19 (2008/87)
Akta paszportowe Akta paszportowe M. Gawlikowskiego. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych nr Z-9559/85 wniesione przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie na okres 15.10.1985 do 15.10.1987. Brał udział w kolportażu ulotek. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych nr Z-0677/87 wniesione przez Wydział Śledczy WUSW Kraków na okres 20.08.1987 do 20.08.1989. Zastrzeżenie anulowano 30.06.1989. IPN Kr 37/366846 (EAKR 366846)