Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Maria
Nazwisko: Boroń
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 06-08-1955
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Piotr Boroń był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Chadecja" KR 22062. Został zarejestrowany 25.07.1980 pod nr rej. KR 23830. Działał w organizacjach o charakterze niepodległościowym i chadeckim. Sprawę zakończono i złożono 09.10.1980 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15094/II. IPN Kr 010/12044 (15094/II-gr.)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Piotr Boroń był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Legionista" KR 25088. Został zarejestrowany 08.10.1981 przez Wydział III A KWMO w Krakowie. Działał w organizacjach o charakterze niepodległościowym. Współpracował ze Związkiem Legionistów. Akta SOS "Legionista" złożono 02.12.1983 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie do nr 15980/II wcześniej zarchiwizowanych akt internowanego. Akta 15980/II w części dotyczącej internowania pozostawiono, zaś materiały SOS "Legionista" zniszczono w 1990. Akta 15980/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta internowanego Akta Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczace internowanego Piotra Boronia pracownka Zarządu regionu NSZZ "Solidarność" w Krakowie. Internowany 13.12.1981. Zwolniony 25.03.1982 z Ośrodka Odosobnienia w Rzeszowie Załężu na podstawie decyzji nr 97 KWMO w Krakowie z 24.03.1982. IPN Kr 076/21 (15980/II), oraz mkf. IPN Kr 0102/20 (15980/II)
Akta operacyjne Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczące stanu wojennego. Akty prawne, wykazy internowanych, praca operacyjna z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta internowanego Akta internowanego w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie Załężu Piotra Boronia. Przybył do Załęża 07.01.1982. Zwolniony 25.03.1982. IPN Rz 52/203
Akta penitencjarne Karta depozytowa osadzonego w ZK Nowy Wiśnicz internowanego P. Boronia. IPN Kr 0141/17/51 (4/450)
Akta paszportowe Akta paszportowe P. Boronia. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych Z-6851 wniesione przez Wydział V KWMO w Krakowie z powodu aktywnej działalności opozycyjnej na okres od 05.01.1982 do 05.01.1984. IPN Kr 37/224652 (EAKR 224652)
.