Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Roman
Nazwisko: Wójcik
Miejsce urodzenia: Maków Podhalański
Data urodzenia: 16-02-1954
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kazimierz Wójcik został zarejestrowany 21.12.1981 pod nr KR 25258 w ramach SOR krypt. "Energia" o tym samym numerze rejestracyjnym. W dniach 15-16.12.1981 brał udział w strajku na terenie przedsiębiorstwa "Energoprzem" w Krakowie. Był Przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładach Remontowych Energetyki (ZRE) w Krakowie. Zatrzymany 16.12.1981. Internowany 24.12.1981 do 30.01.1982. Prokuratura Rejonowa w Nowej Hucie umorzyła śledztwo w sprawie strajku 28.01.1982 wobec nie stwierdzenia przestępstwa. W wyniku tego zakończono prowadzenie SOR "Energia" i 04.03.1982 materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15468/II-gr. Akta zniszczono w październiku 1989. Akta 15468/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczącą wprowadzenia w PRL stanu wojennego krypt. "Klon". Kazimierz Wójcik występuje w dokumentacji osób internowanych. "Klon" zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie w sprawie strajku w zakładzie "Energoprzem" w Krakowie 15-16.12.1981. Kazimierz Wójcik uczestniczył w strajku, był przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w ZRE. Zatrzymany i przesłuchiwany przez SB 16.12.1981. Internowany od 24.12.1981 do 30.01.1982. IPN Kr 07/5180 (5425/III)
Akta internowanego Akta internowanego Kazimierza Wójcika. Internowany decyzją nr 405 KWMO w Krakowie od 24.12.1981. Zwolniony 30.01.1982. IPN Kr 076/133 (16136/II)
.