Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt Stanisław
Nazwisko: Łenyk
Miejsce urodzenia: Chrzanów
Data urodzenia: 13-02-1950
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zygmunt Łenyk był rozpracowywany w ramach SOS/SOR krypt. "Dama". Został zarejestrowany 21.01.1980 przez Wydział III KWMO w Krakowie pod nr KR 22859. Sprawę przekształcono 07.01.1980 w SOR krypt. "Dama". Zygmunt Łenyk działał w KPN od 1979. Członek Rady Politycznej KPN, szef II Obszaru KPN, współpracował z ROPCiO. Był współredaktorem niezależnego pisma "Niepodległość". Internowany 13.12.1981-15.03.1982. Rozpracowanie w ramach SOR "Dama" zakończono w 1985, a w 1986 został zarejestrowany do prowadzonej na KPN SOR "Konspiratorzy". IPN Kr 010/12131 (16676/II), IPN Kr 0101/157 (mkf 16676/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W ramach SOR krypt. „Konspiratorzy” krakowska Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała wojewódzkie struktury Konfederacji Polski Niepodległej. Zygmunt Łenyk był rozpracowywany jako czołowy działacz KPN, członek władz KPN Obszar II. Ze sprawy krypt. "Dama" został zarejestrowany 19.02.1986 do SOR "Konspiratorzy". Brał udział w wydawaniu pisma "Niepodległość". SOR "Konspiratorzy" zakończono i materiały złożono 18.06.1990 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17567/II-gr. PN Kr 010/12356 t. 1-17, IPN Kr 076/147 t. 1-3 (17567/II-gr.), IPN Kr 0192/1 t. 1-56 mkf (17567/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zygmunt Łenyk był rozpracowywany wraz z innymi osobami w ramach SOR krypt. "Fantasta" KR 30262. Sprawa została założona 15.01.1985 przez Wydział III SB WUSW w Krakowie na grupę opozycjonistów - sygnatariuszy Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka przeciw Przemocy w Krakowie. SOR "Fantasta" złożono 19.12.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 17106/II-gr. Akta zniszczono 03.10.1989, zachował się mikrofilm 17106/2. IPN Kr 0101/368 (17106/2) mkf.
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczącą wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Z. Łenyk występuje w dokumentacji osób internowanych. "Klon" zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta kontrolno-śledcze Materiały kontrolno-śledcze MSW w sprawie Z. Łenyka. Oskarżony o to, że w okresie 08.1984-09.03.1985 w Warszawie i innych miejscowościach w Polsce kierował jako członek Rady Politycznej "Konfederacją Polski Niepodległej". Sąd Najwyższy umorzył śledztwo na mocy ustawy o amnestii z 1986 w dn. 30.04.1987. IPN BU 0678/58 (7787/III)
Akta prokuratorskie Zebrane przez MSW materiały spraw prokuratur z terenu kraju przeciwko działaczom KPN. Materiały zawierają dokumentację dotyczącą Z. Łenyka z Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie z okresu 1981-1982 i śledztwa przeciwko strukturom kierowniczym KPN, w tym Z. Łenykowi. IPN BU 975/751-766 (Po Śl. II 1/82)
Akta prokuratorskie Materiały śledztwa Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie w sprawie Z. Łenyka o działalność w kierowniczych strukturach KPN w okresie 1984-1985. Sąd najwyższy umorzył postępowanie na mocy amnestii w dn. 30.04.1987. IPN BU 576/309 (II DS 109/85)
Akta internowanego Zygmunt Łenyk został internowany 13.12.1981 na wniosek Wydziału III-1 KWMO w Krakowie. Osadzony w ZK Nowy Wiśnicz, od 29.12.1981 w OO Rzeszów Załęże. Przewieziony 09.03.1982 do AŚ Kraków. Zwolniony 15.03.1982. IPN Kr 081/327 (38/1545/82)
Akta paszportowe Akta paszportowe Z. Łenyka. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ wniesione 05.01.1982 przez Wydział III KWMO w Krakowie z powodu działalności w KPN. Anulowano 05.02.1986. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-31223/86 wniesione przez Biuro Śledcze MSW w Warszawie. Zastrzeżenie do WKŚ nr 0675/87 wniesione przez Wydział III WUSW w Krakowie na okres 26.08.1987 do 26.08.1989. Zastrzeżenia anulowano 21.06.1989. IPN Kr 37/216910 (EAKR 216910)
.