Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Halina Zofia
Nazwisko: Mytnik
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 20-04-1935
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Halina Mytnik była kontrolowana operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego. Zarejestrowana 28.01.1982 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie pod nr rej. KR 25887. Była działaczką NSZZ "Solidarność" na AGH, brała udział od 14.12.1981 do 16.12.1981 w strajku na AGH. Po zwolnieniu z internowania brala udział w podziemnych strukturach "Solidarności". Rozpracowanie zakonczono 30.10.1984. Materiały złożono w Wydziale "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16556/II. Akta operacyjne zniszczono w lutym 1990. Pod sygn. 16556/II pozostawiono akta dot. internowania. Akta 16556/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta operacyjne Materiały archiwalne Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego, oraz akcji "Klon" i „Klon II” na terenie województwa krakowskiego. Halina Mytnik występuje w dokumentacji jako działaczka NSZZ "Solidarność" na AGH, internowana od 16.12.1981 do 11.06.1982. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta administracyjne Akta administracyjne Wydziału III KWMO w Krakowie. Dokumentacja dot. różnych akcji operacyjnych i zabezpieczających Wydziału III-1 za okres 1978-1982. Halina Mytnik figuruje jako działaczka NSZZ "Solidarność" na AGH. IPN Kr 056/92 (140/K)
Akta administracyjne Materiały administracyjne Wydziału III KWMO w Krakowie. Informacje dot. zagrożeń społeczno-politycznych, wykazy obiektów objętych obserwacją przez Wydział III, oceny sytuacji w środowisku naukowym i studenckim, Informacje operacyjne na temat NSZZ "Solidarność" i NZS. W materiałach figuruje Halina Mytnik jako działaczka NSZZ "Solidarność" na AGH. IPN Kr 056/94 t. 1-2 (142/K)
Akta kontrolno-śledcze Akta postępowania przygotowawczego RSD 14/D/82 Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie w sprawie strajku na AGH w okresie 14.12.1981 do 16.12.1981. Halina Mytnik działaczka NSZZ "Solidarność" brała udział w tym strajku. Dochodzenie w sprawie strajku umorzono z powodu nie wykrycia bezpośrednich jego organizatorów, gdyż był spontaniczną akcję większości pracowników. IPN Kr 07/5178 (5423/III)
Akta internowanego Akta dot. internowania Haliny Mytnik. Zatrzymana 16.12.1981 w trakcie strajku na AGH. Odmówiła podpisania oświadczenia o zaprzestaniu działalności. Internowana decyzją nr 379 KWMO w Krakowie. Osadzona w Krakowie, Kielcach, Gołdapi i Darłówku. Zwolniona 11.06.1982. Materiały internowania połączono z aktami KE pod sygn. 16556/II. IPN Kr 076/145 (16556/II), IPN Kr 0102/143 (16556/II) mkf.
Akta internowanego Akta internowanej Haliny Mytnik. Internowana decyzją 379 KWMO w Krakowie. Zatrzymana 16.12.1981 podczas strajku na terenie AGH w Krakowie. Przewieziona do OO Kielce 30.12.1981, następnie przewieziona 21.01.1982 do Gołdapi, a od 02.03.1982 w OO Darłówko. Zwolniona decyzją nr 134 KWMO w Krakowie w dniu 11.06.1982. IPN Sz 264/169
Akta paszportowe Akta paszportowe H. Mytnik. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych nr Z-6900 wniesione przez Wydział III KWMO w Krakowie na okres 13.12.1981 do 13.12.1983, z powodu internowania w ramach akcji "Jodła". Odmowa wydania paszportu na Węgry w 1983. IPN Kr 37/222656 (EAKR 222656)
.