Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Jerzy
Nazwisko: Pawłowski
Miejsce urodzenia: Paderborn, Niemcy
Data urodzenia: 15-01-1946
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ryszard Pawłowski był rozpracowywany w ramach SOS/SOR krypt. "Ogniwo". Został zarejestrowany do sprawy 27.07.1984 pod nr rej. NS 10324. Sprawę krypt. "Ogniwo" NS 4917 w kategorii SOS Wydział V KWMO w Nowym Sączu rozpoczął 16.03.1983. Przekwalifikowano na SOR 16.11.1983. R. Pawłowski działał w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Nowego Sącza. Druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. W marcu 1984 SB przeprowadziła aresztowania wsród osób rozpracowywanych w ramach SOR "Ogniwo". R. Pawłowski aresztowany w okresie 06.03.1984 do 31.07.1984. Zwolniony na mocy amnestii z 21.07.1984. Akta sprawy złożono 18.12.1985 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 1937/II-gr. IPN Kr 033/664 t. 1-4 (1937/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ryszard Pawłowski występuje w materiałach SOS krypt. "Klin". Sprawa została założona 20.03.1981 przez Wydział II KWMO w Nowym Sączu, i zarejestrowana pod nr NS 5418. R. Pawłowski był kontrolowany operacyjnie wraz z innymi osobami działającymi w NSZZ "Solidarność" w węźle PKP w Nowym Sączu. Sprawę zakończono 04.12.1984 i złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 1714/II-gr. IPN Kr 033/589 (1714/II-gr.)
Akta kontrolno-śledcze Akta śledztwa WUSW w Nowym Sączu dotyczące sprawy RSD-3/84. Ryszard Pawłowski wraz z innymi osobami brał udział w działalności niejawnych struktur NSZZ "Solidarność" na terenie Nowego Sącza w okresie 1982-1984. Zatrzymany 06.03.1984. Aresz tymczasowy od 08.03.1984 do 27.07.1984. Podejrzany z art. 278 § 1 kk, 273§2kk. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu umorzyła postępowanie na mocy amnestii z 21.07.1984. Materiały złożono 18.12.1985 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 499/III-gr. IPN Kr 037/496 t. 1-5 (499/III gr.)
Akta prokuratorskie Akta Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu w sprawie R. Pawłowskiego i innych. Podejrzany z art. art. 278 § 1 kk, 273§2kk. Areszt tymczasowy od 08.03.1984. Brał udział w druku i kolportażu wydawnictw niezależnych, oraz należał do podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" na terenie Nowego Sącza. Nakaz zwolnienia 27.07.1984. Postępowanie umorzono 30.08.1984 na mocy amnestii z 21.07.1984. IPN Kr 5/9-5/28 (1Ds 316/84/S, RSD 3/84)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru Prokuratury Wojewódzkiej w Nowym Sączu w sprawie R. Pawłowskiego i innych. Podejrzany z art. art. 278 § 1 kk, 273§2kk. Areszt tymczasowy od 08.03.1984. Brał udział w druku i kolportażu wydawnictw niezależnych, oraz należał do podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" na terenie Nowego Sącza. Nakaz zwolnienia 27.07.1984. Postępowanie umorzono 30.08.1984 na mocy amnestii z 21.07.1984. IPN Kr 05/1 (Dsn 51/84)
Akta penitencjarne Akta osadzonego w AŚ w Krakowie R. Pawłowskiego. Osadzony 20.03.1984. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Nowym Sączu z 27.07.1984 uchylono środek zapobiegawczy i nakazano zwolnienie. Zwolniony 31.07.1984. IPN Kr 084/463 (38/927/84)
.