Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Helena
Nazwisko: Wesołowska
Nazwisko rodowe: Mendyk
Miejsce urodzenia: Nidek
Data urodzenia: 13-01-1927
Imię ojca: Józef
Imię matki: Rozalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Helena Wesołowska była kontrolowana operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego przez SB KPMO w Wadowicach, a nastęnie przez Wydział III KWMO w Bielsku Białej. Była jedną z inicjatorek strajku w Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego w marcu 1971. Solidaryzowała się ze strajkującymi robotnikami na wybrzeżu. Przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze. Rozpracowywana do końca 1975. Materiały złożono 13.02.1976 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Bielsku Białej pod sygn. 59/II. IPN Ka 047/56 (59/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały operacyjne dotyczące strajków w Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego (AZPB). Helena Wesołowska figuruje jako inicjator przerw w pracy. Wydalona z PZPR. Materiały sprawy przekazane z KWMO w Krakowie zarchiwizowano w KWMO Bielsko Biała w 1980. IPN Ka 012/34 (36/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Akta sprawy obiektowej krypt. "Femina" dotyczącej kontroli operacyjnej AZPB. Helena Wesołowska została zarejestrowana do tej sprawy 21.01.1982 pod nr rej. BB 5733. Działała aktywnie w NSZZ "Solidarność". Internowana 13.12.1981. IPN Ka 012/89 (148/IV)
Akta internowanego Helena Wesołowska internowana decyzją 161/S KWMO w Bielsku Białej w dn. 13.12.1981. Przebywała do 13.01.1982 w OO Cieszyn. Zwolniona na podstawie decyzji 26/S o uchyleniu internowania. IPN Ka 31/102 (1/81)
Akta administracyjne Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Bielsku Białej dotyczace osób internowanych. Helena Wesołowska wytypowana do interowania ze względu na wcześniejsze organizowanie strajku w AZPB (1971), aktywne członkostwo w NSZZ "Solidarność" i wrogi stosunek do PZPR. IPN Ka 017/57 t. 9 (BB/INF/57/ŚL)
.