Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2020 10:58

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Marek
Nazwisko: Klaś
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 13-03-1959
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jacek Klaś był rozpracowywany w ramach SOS/SOR krypt. "Koło" nr rej. KR 28500. Został zarejestrowany 16.04.1984 pod nr KR 28634. Sprawę przekształcono na SOR 18.04.1984. Działał w Tajnej Komisji Zakładowej [TKZ] NSZZ "Solidarność" w zakładzie "ELBUD". Brał udział w druku i kolportażu wydawnictw podziemnych, w tym pisma "Elbudowiec". Aresztowany 27.04.1984. Skazany na 1 rok więzienia w zaw. na 2 lata. Zwolniony 29.07.1984. Sprawę umorzono 30.07.1984 na mocy amnestii z 21.07.1984. Akta SOR "Koło" złożono 14.09.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16545/II-gr. IPN Kr 010/12117 (16545/II-gr.)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jacek Klaś był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Kolumna" nr rej. KR 33464. Został zarejestrowany 20.08.1987 pod nr KR 33798. Działał w niejawnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Krakowa Podgórza. Brał udział w wydawaniu i kolportażu podziemnych czasopism. Po wyjeździe emigracyjnym J. Klasia w 1988 do Australii zakończono rozpracowanie. Materiały SOR 'Kolumna" złożono 11.08.1988 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17303/II-gr. Akta zniszczono w grudniu 1989. Akta 17303/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Akta sprawy Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie przeciwko J. Klasiowi i innym. Aresztowany 27.04.1984. Działał w Tajnej Komisji Zakładowej [TKZ] NSZZ "Solidarność" w zakładzie "ELBUD". Brał udział w druku i kolportażu ulotek, i wydawnictw, w tym pisma "Elbudowiec". Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie 28.06.1984 skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Sprawę umorzono 30.07.1984 na mocy amnestii z 21.07.1984. IPN Kr 07/5316 (5629/III-gr.)
Akta prokuratorskie Akta Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie w sprawie J. Klasia i innych. Otrzymał zarzuty z art. 278 § 2 kk. Brał udział w działalności TKZ NSZZ "Solidarność" w zakładzie "ELBUD". Druk i kolportaż wydawnictw "Elbudowiec", "Hutnik", "Kronika Małopolska". Akt oskarżenia wniesiono 27.05.1984. Skazany 28.06.1984 na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. IPN Kr 303/276 (II Ds 39/84)
Akta sądowe Jacek Klaś był oskarżony z art. 278 § 2 kk. Działał w strukturach TKZ NSZZ "Solidarność" w zakładzie "ELBUD". Brał udział w druku i kolportażu wydawnictw podziemnych. Skazany 28.06.1984 na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Sprawę umorzono 30.07.1984 na mocy amnestii z 21.07.1984. IPN Kr 17/274 (IIK 662/84/P)
Akta penitencjarne Akta więzienne J. Klasia. Areszt tymczasowy 28.04.1984. Osadzony w AŚ Kraków w okresie 30.04.1984 do 29.07.1984. IPN Kr 081/445 (38/538/84)
Akta paszportowe Akta paszportowe J. Klasia. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na WKŚ nr Z-7916/84 wniesione przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie na okres 30.04.1984 do 30.04.1986 w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie TKZ. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na WKŚ nr Z-0448/86 wniesione przez Wydział V WUSW w Krakowie w związku z prowadzoną przez J. Klasia działalnością opozycyjną na okres 10.05.1986 do 10.05.1988. W 1988 uzyskał paszport na wyjazd emigracyjny do Australii. IPN Kr 37/250779 (EAKR 250779)