Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Władysław
Nazwisko: Gołczyński
Miejsce urodzenia: Nowy Targ
Data urodzenia: 28-08-1937
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Marian Gołczyński został zarejestrowany 14.01.1981 pod nr rej. NS 5156 do SO krypt. "Związkowcy". W ramach tej sprawy SB prowadziła kontrolę operacyjną struktur NSZZ "Solidarność" na terenie województwa nowosądeckiego. M. Gołczyński był czołowym działaczem NSZZ "Solidarność" w NZPS "Podhale" w Nowym Targu. Po wybuchu stanu wojennego w ramach akcji "Klon", kiedy odmówił podpisania oświadczenia o zaniechaniu działalności został przerejestrowany 31.12.1981 do KE. IPN Kr 038/12 t. 1-21 (41/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Marian Gołczyński w dn. 31.12.1981 został w ramach akcji "Klon" przerejestrowany z SO "Związkowcy" do KE nr rej. NS 5156 o krypt. "Klon", a następnie "Mruk". Po stanie wojennym podjął aktywną działalność w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność", m.in. poprzez kolportaż wydawnictw drugiego obiegu. Aresztowany w okresie 06.07.1984 do 26.07.1984. Zwolniony na mocy amnestii. Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych Z- 2634/85 w związku z prowadzonym postępowaniem prokuratorskim. Materiały zakończono i złożono 09.06.1986 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 913/II. IPN Kr 033/305 (913/II)
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Nowym Sączu w sprawie Mariana Gołczyńskiego i innych. M. Gołczyński został zatrzymany 05.07.1984 w związku z kolportażem na terenie woj. nowosądeckiego ulotek i wydawnictw drugiego obiegu. Podejrzewany o kontynuowanie działalności w zawieszonym związku NSZZ "Solidarność". Czołowy działacz NSZZ "Solidarność" w NZPS "Podhale" w Nowym Targu. Areszt tymczasowy 06.07.1984 do 26.07.1984. Sprawę umorzono 25.07.1984 na mocy amnestii. IPN Kr 037/534 (537/III-gr.)
.