Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogumił
Nazwisko: Ryba
Miejsce urodzenia: Krajno
Data urodzenia: 04-06-1939
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Bogumił Ryba działał po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność"- Komitet Oporu Społecznego (KOS). Został zarejestrowany przez Wydział III KWMO w Kielcach 09.09.1982 pod nr rej. KI 21460 jako fugurant SOR krypt. "KOS". Wydział III KWMO wraz z WSW w Kielcach rozpracowywały struktury drukujące i kolportujace m. in. wydawnictwo "KOS". Aresztowany 14.09.1982. Skazany przez Sąd WOW 20.01.1983 na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Prowadzenie SOR zakończono i akta złożono 10.03.1986 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 12747/II-gr. Akta nie zachowały się. Pozostał mikrofilm 12747/II. IPN Ki 025/1264 (12747/II-gr.) mkf.
Akta kontrolno-śledcze Akta Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. sprawy działalności grupy działaczy NSZZ "Solidarność" w ramach KOS. Druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. B. Ryba został aresztowany 14.09.1982. Areszt trwał do 14.12.1982. Skazany przez Sąd WOW na karę 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. IPN Ki 012/288 (7618/III)
Akta sądowe Akta sprawy sądowej przeciwko B. Ryba i innym. Oskarżony o to, że od czerwca 1982 do 30 sierpnia 1982 w Kielcach przechowywał i rozprowadzał wydawnictwa Komitetu Oporu Społecznego (KOS). Oskarżony z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 20.01.1983 skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Karę zawieszono warunkowo na okres 2 lat. Dodatkowo sąd orzekł karę grzywny i przepadek dowodów rzeczowych. IPN Bu 1357/587-594 (So.W 665/82)