Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Majdzik
Miejsce urodzenia: Skawina
Data urodzenia: 20-02-1929
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze/ akta operacyjne Akta dotyczące działalności członków młodzieżowych organizacji konspiracyjnych „Polska Katolicka Młodzież Podziemna”, „Świętokrzyski Batalion Zająca WiN”, „Organizacja Armii Krajowej Polski Podziemnej”. Organizacje te działały na terenie Skawiny od 1948 do 1949 r. Mieczysław Majdzik był członkiem organizacji „Świętokrzyski Batalion Zająca WiN”. W aktach zawarto dokumentację śledztwa oraz materiały z lat późniejszych dot. rozpracowania członków tych organizacji. IPN Kr 07/1933 t. 1-5 (2041/III gr.)
Akta operacyjne/ Sprawa agenturalnego sprawdzenia Mieczysław Majdzik był kontrolowany operacyjnie przez SB KPMO w Krakowie po wyjściu z więzienia. Był skazany za udział w organizacji młodzieżowej, na 11 lat więzienia. Rozpracowywano jego kontakty na terenie Krakowa i Skawiny. SB obawiała się podjęcia przez M. Majdzika działalności konspiracyjnej. Sprawę o krypt. "Ruch" przekwalifikowano 13.04.1957 w sprawę ewidencyjno-obserwacyjną nr rej. 3401/F. IPN Kr 010/9486 (9652/II)
Akta operacyjne/ Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Mieczysław Majdzik był kontrolowany operacyjnie w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej nr rej. 3401/F. Został zarejestrowany 13.04.1957 przez SB KPMO w Krakowie. W ramach tej sprawy kontynuowano rozpoczętą w 1956 inwigilację M. Majdzika przy pomocy licznej agentury. Rozpracowywano kontakty M. Majdzika z b. członkami organizacji młodzieżowych. Sprawę zakończono 03.07.1961 wobec nie stwierdzenia kontynuacji działalności podziemnej. IPN Kr 010/9486 (9652/II)
Sprawa Agenturalnego Sprawdzenia Mieczysław Majdzik figuruje w aktach sprawy operacyjnego sprawdzenia "Niepoprawni" założonej na byłych członków organizacji (NOW) na terenie Skawiny i Krakowa oraz "Świętokrzyski Batalion Zająca WiN". IPN Kr 010/9477 t. 1-2 (9643/II)
Akta sądowe M. Majdzik został zatrzymany 27.11.1949 przez PUBP w Krakowie za nielegalne posiadanie broni i za przynależność do organizacji "Świętokrzyski Batalion Zająca WiN". Wyrokiem WSR w Krakowie z 13.01.1951 został skazany z art. 14 par. 1 i art. 4 par. 1 Dekretu z dnia 13.06.1946 na łączną karę 11 lat więzienia, utratę praw na okres 4 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Kr 110/4297 (Sr 679/50)
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie WPR w Krakowie w sprawie przeciwko Mieczysław Majdzik i inni. Mieczysław Majdzik został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 13.01.1951 na 11 lat więzienia, 4 lata utraty praw publicznych i obywatelskich oraz przepadek całego mienia, za udział w organizacji "Świętokrzyski Batalion Zająca WiN". IPN Kr 111/2379 (Pr II 1144/49)
Akta penitencjarne Księga główna Centralnego Więzienia we Wronkach. M. Majdzik został przewieziony z Krakowa do Więzienia Centralnego we Wronkach 6.02.1951. Skazany na 11 lat więzienia na podstawie wyroku z 23.01.1951. Następnie przetransportowany 8.01.1952 do więzienia w Strzelcach Opolskich. IPN Po 3/63
Akta prokuratorskie Mieczysław Majdzik występuje w aktach Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku Białej. Został zatrzymany w Kalwarii Zebrzydowskiej 07.06.1979 podczas niesienia krzyża z napisem "Katyń-Wawer, Pużak-Okulicki, Grot-Rowecki". IPN Ka 470/11, t. 1 (Ko. 55/79)
Sprawa Obiektowa [SO] Mieczysław Majdzik był kontrolowany operacyjnie w ramach SO krypt. "Siła" KR 9529. W ramach tej sprawy SB rozpracowywało osoby przejawiające opozycyjne poglądy polityczne na terenie Elektrociepłowni w Skawinie. Na podstawie dokumentacji z SO "Siła" założono w 1980 SOS krypt. "Skawinka" na M. Majdzika. Akta SO zniszczono w jednostce operacyjnej 26.01.1990. Akta KR 9529 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Mieczysław Majdzik figuruje w materiałach SOS/SOR krypt. "Dama". Sprawa została zarejestrowana przez Wydział III KWMO w Krakowie 22.12.1979 w kategorii SOS nr rej. KR 22749. Sprawę przekształcono 07.01.1980 w SOR krypt. "Dama". Pod koniec 1979 Mieczysław Majdzik aktywnie włączył się w działalność krakowskich struktur KPN, oraz ROPCiO. Sprawę zakończono, a materiały złożono 24.07.1985 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16676/II. Pozostałe materiały z SOR "Dama" włączono w 1986 do SOR "Konspiratorzy". IPN Kr 010/12131 (16676/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Mieczysław Majdzik był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt "Skawinka". Został zarejestrowany 07.01.1980 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie pod nr. KR 22812. Włączył się aktywnie w działalność krakowskich struktur ROPCiO i KPN. Był aktywnym propagatorem informacji o zbrodni katyńskiej, za co był szykanowany przez władze PRL. Prowadzenie sprawy zakończono i materiały złożono 16.06.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16993/II-gr. IPN Kr 010/12183 (16993/II-gr.) IPN Kr 0101/339 (16993/II) mkf.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Mieczysław Majdzik figuruje w materiałach SOS "Skawinka II" KR 31258. Sprawę założono na grupę działaczy opozycyjnych z terenu Skawiny, którzy kolportowali wydawnictwo "Biuletyn Informacyjny Członków i Sympatyków Solidarności Skawina". Sprawę zakończono po zaprzestaniu wydawania gazetki, a materiały zostały złożone 16.06.1987 pod sygnaturą 16993/II-gr. - skomasowane z SOS "Skawinka". IPN Kr 010/12183 (16993/II-gr.) IPN Kr 0101/339 (16993/II) mkf.
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Mieczysław Majdzik występuje w dokumentacji dot. internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta internowanego Akta internowanego w Ośrodku Odosobnienia Rzeszów Załęże Mieczysława Majdzika. Internowany 13.12.1981 na wniosek Komendanta Wojewódzkiej MO w Krakowie. Internowanie uchylono decyzją nr 178 KWMO w Krakowie z 23.07.1982. Zwolniony 24.07.1982. IPN Rz 52/475
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W ramach SOR krypt. „Konspiratorzy” krakowska Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała wojewódzkie struktury Konfederacji Polski Niepodległej. Mieczysław Majdzik występuje w materiałach SOR "Konspiratorzy" jako działacz KPN. Od 1979 włączył się aktywnie do działalności KPN i ROPCiO na terenie Krakowa. IPN Kr 010/12356 (17567/II-gr)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Mieczysław Majdzik był rozpracowywany wraz z innymi osobami w ramach SOR krypt. "Fantasta" KR 30262. Sprawa została założona 15.01.1985 przez Wydz. III SB WUSW w Krakowie na grupę opozycjonistów - sygnatariuszy "Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka przeciw Przemocy w Krakowie", autorów petycji do władz PRL. SOR "Fantasta" złożono 19.12.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17106/II-gr. Akta zniszczono 03.10.1989, zachował się mikrofilm 17106/2. IPN Kr 0101/368 (17106/II-gr.) mkf.
Akta administracyjne Charakterystyka organizacji Świętokrzyski Batalion Zająca WiN". Mieczysław Majdzik był członkiem tej organizacji od 1949. Wykonał jej pieczątkę, posiadał broń palną, został aresztowany 27.11.1949. Skazany wyrokiem WSR w Krakowie z 13.01.1951 na 4 lata więzienia. IPN Kr 074/33 (34/X)
Akta paszportowe Akta paszportowe M. Majdzika. Zastrzeżenie Z-6829/82 w okresie 7.01.1982-1.01.1984 do WKŚ. Zastrzeżenie przedłużono do 1.01.1986. Anulowano 05.02.1986. IPN Kr 37/222581 (EAKr 222581)
.