Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ksawery Franciszek
Nazwisko: Bogacz
Miejsce urodzenia: Kietrz
Data urodzenia: 27-06-1948
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Ksawery Bogacz był rejestrowany 25.03.1983 pod nr rej. KR 27260 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie jako figurant SOS krypt. "Czak" KR 26214. Działał w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie AGH. Brał udział w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Sprawę zakończono i materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie 16.08.1985 pod sygnaturą 16699/II. Akta zniszczono w październiku 1989. Zachował się mikrofilm 16699/II. IPN Kr 0101/179 (16699/II) mkf.
Kwestonariusz Ewidencyjny [KE] Ksawery Bogacz był kontrolowany operacyjnie w ramach kwestoniariusza ewidencyjnego krypt. "Ugo". Został zarejestrowany 19.08.1985 pod nr rej. KR 31352. Działał w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność". Brał udział w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Akta KE "Ugo" zniszczono w jednostce operacyjnej 24.11.1989. Akta KR 31352 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Akta dotyczące osób zatrzymanych za udział w manifestacji ulicznej w dn. 31.08.1983 w Krakowie. Wśród osób zatrzymanych był Ksawery Bogacz. Zwolniony z aresztu 02.09.1983. Materiały złożono 10.10.1983 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5579/III-gr. IPN Kr 07/5282 (5579/III), IPN Kr 096/1007 (5579/III) mkf.
Akta administracyjne Materiały administracyjne Wydziału III KWMO w Krakowie. Informacje dot. zagrożeń społeczno-politycznych, wykazy obiektów objętych obserwacją przez Wydział III, oceny sytuacji w środowisku naukowym i studenckim, Informacje operacyjne na temat NSZZ "Solidarność" i NZS. W materiałach figuruje Ksawery Bogacz jako działacz NSZZ "Solidarność" na AGH. IPN Kr 056/94 t. 1-2 (142/K)
Akta administracyjne Akta administracyjne Wydziału III KWMO w Krakowie. Dokumentacja dot. różnych akcji operacyjnych i zabezpieczających Wydziału III-1 za okres 1978-1982. Ksawery Bogacz figuruje jako działacz NSZZ "Solidarność" na AGH. IPN Kr 056/92 (140/K)
.