Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Miroslaw Zbigniew
Nazwisko: Dzielski
Miejsce urodzenia: Bochnia
Data urodzenia: 14-11-1941
Imię ojca: Wiesław
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Mirosław Dzielski został zarejestrowany 8.03.1978 pod nr KR 20027 przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie. Był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Rzecznicy". Był pracownikiem naukowym UJ. Doradzał niezależnym związkom na Kombinacie HiL. Rzecznik Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność". Działał w strukturach opozycyjnych po wybuchu stanu wojennego. Pomysłodawca, współzałożyciel i prezes Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego zarejestrowanego w 1987. Sprawę "Rzecznicy" zakończono po śmierci M. Dzielskiego. Materiały złożono 11.12.1989 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 17543/II-gr. IPN Kr 010/12333 (17543/II), IPN Kr 0101/479 (17543/II) mkf.
Akta administracyjne Roczne plany i sprawozdania Wydziału III KWMO w Krakowie za okres 1977-1982. Dokumentacja analityczna dotycząca pracy operacyjnej Wydziału III. M. Dzielski występuje w materiałach jako działacz opozycyjny, rzecznik ZR NSZZ "Solidarność". IPN Kr 056/93 (141/K)
Akta administracyjne Oceny i opracowania analityczne Wydziału III KWMO w Krakowie za okres 1978-1982. M. Dzielski figuruje jako działacz NSZZ "Solidarność". IPN Kr 056/94 t. 1-2 (142/K)
Akta paszportowe Akta paszportowe Mirosława Dzielskiego. Pozostawał w zainteresowaniu SB. W aktach pismo z 1985 r. do Wydziału Paszportów KWMO w Krakowie, w przypadku ubiegania się o paszport należy każdorazowo informować Wydział III KWMO w Krakowie. IPN Kr 37/215310 (EAKR 215310)
.