Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jolanta Ewa
Nazwisko: Antas
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 20-02-1954
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Gertruda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jolanta Antas była rejestrowana 10.05.1983 pod nr KR 27459 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie do SOR "Mimoza" KR 27409. Rozpracowywana z powodu prowadzenia podziemnej działalnosci wydawniczej. Druki i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Aresztowana w okresie 11.06.1983 do 21.07.1983. Prowadzenie SOR "Mimoza" zakończono w 1989. Akta zniszczono 31.12.1989. Z części materiałów SOR zarchiwizowanych w 1987 zachował się mikrofilm o sygn. 17090/II. IPN Kr 0101/361 (17090/II) mkf.
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie dotyczące śledztwa nr RSD 21/S/83 w związku ze sporządzaniem i rozpowszechnianiem wydawnictw m. in "Hutnik", "Obserwator wojenny", "KOS" przez J. Antas wraz z innymi osobami. Zatrzymana 10.06.1983. Aresztowana tymczasowo od 11.06.1983. Dnia 27.09.1983 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia umorzył postępowanie na podstawie ustawy z 21.07.1983 o amnestii. IPN Kr 07/5326 (5648/III-gr.), IPN Kr 096/1060 (5648/III-gr.) mkf.
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie dotyczące Antas Jolanty i innych. J. Antas została tymczasowo aresztowana 11.06.1983 na podstawie art. 48 ust. 2,3,4 dekretu o stanie wojennym, za to, iż w okresie do 10.06.1983 w Krakowie brała udział w drukowaniu, przechowywaniu i kolportażu wydawnictw drugiego obiegu, w tym publikacji zawieszonego NSZZ "Solidarność". Postanowieniem z 19.07.1983 uchylono tymczasowy areszt. Zwolniona 21.07.1983. Prokuratura Wojewódzka w Krakowie wystąpiła do Sądu Rejonowego 18.08.1983 o umorzenie sprawy na mocy amnestii. IPN Kr 451/2 (II Ds. 64/83)
Akta sądowe Akta sprawy sądowej przeciwko J. Antas i innym z art. 48 ust 2,3,4 dekretu o stanie wojennym. Druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z 27.09.1983 umorzył postępowanie karne wobec J. Antas na podstawie amnestii z 21.07.1983. IPN Kr 17/287 (II Ko A 3/83/S)
Akta penitencjarne Jolanta Antas aresztowana tymczasowo 11.06.1983 za rozpowszechnianie ulotek z art. 48, ust. 2,3,4 dekretu o stanie wojennym. Osadzona w AŚ w Myślenicach 15.06.1983. Zwolniona 21.07.1983. IPN Kr 0139/24 (36/178/83)
Akta paszportowe Akta paszportowe J. Antas. Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) Z-7994/84 w okresie 20.05.1984 - 20.05.1985 w związku z prowadzeniem podziemnej działalności poligraficznej. Zastrzeżenie nr Z-9304/85 wniesione przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie na okres 20.05.1985 do 20.05.1986 z powodu powiązania z podziemną działalnością poligraficzno-kolportażową. Odmowa wydania paszportu na wyjazd do Holandii w 1984 i 1985. Zastrzeżenie anulowano 18.08.1986. IPN Kr 37/81272 (EAKr 81272)
.