Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Dąbrowa
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 25-01-1956
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kazimierz Dąbrowa był rozpracowywany przez Wydział IIIA KWMO w Krakowie w ramach prowadzonej na niego SOR krypt. "Sympozjum" KR 19925. Został zarejestrowany do tego numeru 10.02.1978. Brał udział w działalnoćci krakowskiego SKS, oraz Duszpasterstwa Akademickiego (DA). Po podjęciu studiów na KUL w Lublinie materiały SOR "Sympozjum" przesłano 09.01.1979 do Wydziału IV KWMO w Lublinie. Materiały sprawy połączono z aktami SOR "Sympozjum" KR 24784 prowadzonej od 1981. Akta zachowały się tylko na mikrofilmie 17141/II. IPN Kr 0101/373 (17141/II) mkf.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Na podstawie materiałów SOR "Sympozjum" KR 19925 przesłanych 09.01.1979 do Wydziału IV KWMO w Lublinie Kazimierz Dąbrowa został zarejestrowany 17.02.1979 pod nr rej. LU 23788 w ramach SOR krypt. "Trzmiele" nr rej. LU 23788. Sprawę prowadzono na ośrodek DA w Lublinie. Wobec zmiany miejsca studiów i powrót K. Dąbrowy do Krakowa materiały LU 23788 wyłączone ze sprawy "Trzmiele" przekazano 21.04.1981 do Wydziału III KWMO w Krakowie. SOR "Trzmiele" zniszczono w październiku 1989 w Lublinie. Materiały LU 23788 włączone do SOR "Sympozjum" nie zachowały się. Akta LU 23788 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Po powrocie z Lublina i kontynuacji studiów na UJ w Krakowie Kazimierz Dąbrowa został zarejestrowany do nr 24784 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie. Rozpracowywany w ramach wzniowionej SOR krypt. "Sympozjum" KR 24784. Podjął aktywną działalność w NZS, brał udział w prowadzeniu wydawnictw NZS. Należał do KIK. Sprawę zakończono 14.12.1987, a materiały wraz z aktami SOR "Sympozjum" KR 19925 sfilmowano i złożono w Wydziale "C" WUSW w Krakowie 13.01.1988 pod sygnaturą 17141/II. Akta zniszczono w październiku 1989, pozostał mikrofilm 17141/II. IPN Kr 0101/373 (17141/II) mkf.
Akta administracyjne Kazimierz Dąbrowa figuruje w aktach administracyjnych Wydziału III. Działał w NZS na UJ. IPN Kr 056/94, t. 1 (142/K)
Akta paszportowe Akta paszportowe K. Dąbrowy. Zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata (WKŚ) nr Z-4072 w okresie 1.09.1978-1.09.1980 wniesione przez Wydział IIIA KWMO w Krakowie - figurant SOR "Sympozjum". Anulowano 13.10.1980. Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ w okresie 1.02.1985-1.02.1987 wniesione przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie z powodu utrzymywania kontaktów z działaczami "Solidarności" we Francji oraz próby przywiezienia literatury bezdebitowej. Zastrzeżenie anulowano 18.03.1987. Odmowa wyjazdu do Francji i Szwecji w 1985. IPN Kr 37/144993 (EAKR 155993)
.