Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Jan
Nazwisko: Michalczyk
Miejsce urodzenia: Gliwice
Data urodzenia: 19-12-1951
Imię ojca: Edward
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Michalczyk figuruje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Balon” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej w dn. 13.02.1982 pod nr. rej. KA 48430 i prowadzonej przez Grupę Operacyjną w Gliwicach Wydziału V-2 KW MO Katowice, a następnie Wydział V KM MO/RUSW Gliwice. Sprawę założono w związku z ujawnieniem na terenie Gliwic ulotek „Biuletyn Informacyjny Solidarność”, które rozpowszechniano za pomocą balonów. W ramach SOR rozpracowywano osoby zaangażowane w działalność Gliwickiej Delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Kazimierz Michalczyk figuruje w sprawie jako aktywny członek NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego „FAMOT” w Gliwicach oraz osoba związana z Gliwicką Delegaturą RKW NSZZ „Solidarność” i zaangażowana w tworzenie oraz kolportowanie pisma Delegatury pt. „Manifestacja Gliwicka”. Ww. uczestniczył również w malowaniu na terenie Gliwic i okolic haseł wrogich rządowi i partii. Dn. 5.11.1982 w wyniku przeszukania zakwestionowano 285 egz. „Manifestacji Gliwickiej” nr 19; tego dnia został zatrzymany. SOR zakończono w dn. 20.12.1988 w związku z zaprzestaniem „wrogiej działalności”. W dniu 20.03.1989 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43245/II, a 14.04.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano (43245/2). IPN Ka 048/504 t. 1-8 (43245/II), IPN Ka 0169/1061 (43245/2) mikrofilm.
Akta internowania Kazimierza Michalczyka, jednego z organizatorów NSZZ „Solidarność” na terenie Bazy Sprzętu i Transportu Kombinatu Budownictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego „FAMONT”, który został zatrzymany na wniosek Wydziału V-2 KW MO Katowice w związku z działalnością w ramach struktur Gliwickiej Delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Internowany na mocy decyzji nr 652/V-2 z dn. 6.11.1982 z uwagi na fakt, iż „pozostając na wolności podejmuje działania zmierzające do wywołania niepokoju społecznego”. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Zwolniony 9.12.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania. Materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 39671/II. IPN Ka 043/627 (39671/II).
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem Kazimierza Michalczyka, który w dn. 6.11.1982 został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Zwolniony z miejsca internowania 9.12.1982 na mocy decyzji nr 1892/82. Materiały o sygn. IPN Ka 42/504 to karta depozytowa ww. IPN Ka 43/793 (58/82), IPN Ka 42/504 (58/82).
W aktach paszportowych znajduje się informacja, że ww. podjął starania o paszport na wyjazd stały, ze względu na warunki społeczno-polityczne w Polsce oraz szykany w miejscu pracy ze strony przełożonych. Dn. 14.04.1983 Wydz. Paszportów KW MO Katowice wydał zgodę na opuszczenie kraju. IPN Ka 182/67925 (EAGL 67925).
Kazimierz Michalczyk występuje w materiałach Rozpracowania Obiektowego krypt. „Fedora” założonego dn. 28.03.1987 w celu objęcia operacyjną kontrolą osób zamieszkałych poza granicami kraju, a zaangażowanych w pomoc strukturom niepodległościowym w Polsce. Ww. był rozpracowywany w ramach sprawy, ponieważ według osobowych źródeł informacji, przebywając za granicą zajmował się działalnością na rzecz „nielegalnych” ugrupowań w Polsce. Figurował jako przedstawiciel „Solidarity with Solidarity” w Berlinie Zachodnim, związany z wydawnictwem „Pogląd”, powiązany ze strukturami „Solidarności Walczącej” z terenu Górnego Śląska. Ww. został zarejestrowany do sprawy dn. 4.11.1988 w kategorii „zabezpieczenie operacyjne”. Dn. 1.02.1990 ww. wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej. IPN BU 02203/100 (J-13306) mikrofilm.
.